Home About Browse Search
Svenska


Jansson, Carl and Johansson, Stina, 2015. Studenters attityd till skog. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

I denna studie undersöktes vad jägmästarstudenter och studenter ifrån Konstnärligt Campus i Umeå har för attityd till skog. Studien gjordes genom en enkätundersökning med en urvalsgrupp ifrån SLU och en ifrån Konstnärligt Campus. Studenterna delades in i två olika grupper för att kunna göra en jämförelse av svaren beroende på vilket universitet respondenten studerade vid. Resultaten visar att jägmästarstudenterna vistas oftare i skogen än vad studenterna ifrån Konstnärligt Campus gör och att skogsvistelsen är högre bland de som äger skog kontra de som inte äger skog. Andelen skogsägare är högre vid SLU än vad det är vid Konstnärligt Campus. Resultaten visade också att det finns en variation mellan studentgrupperna beroende på hur de använder skogen samt att det tänkta sambandet mellan önskad nytta och mest tilltalande skog inte finns.

,

This study investigates students’ attitude towards the forest. This case study is based on answers from students at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) and the Arts Campus in Umeå. The study was done through a questionnaire with a sample group from SLU and one from Arts Campus. The students were divided into two different groups in order to make a comparison of responses depending on which university the respondent attended. The results showed that forestry students more often visit the forest than students from the Arts Campus and that rate of forest visits is higher among those who own forest versus those who do not own forest. The results also show that there is a variation between the student groups depending on how they use the forest. The study also intended to show that there is a relationship between desired values of the forest and the most appealing forest site, but no relationship could be proven.

Main title:Studenters attityd till skog
Authors:Jansson, Carl and Johansson, Stina
Supervisor:Widmark, Camilla and Nordin, Annika
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2015:16
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:beteende, yngre generationer, skogsnytta, framtidens skog, behavior, younger generations, forest uses, future forest
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5110
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5110
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:09 Feb 2016 12:16
Metadata Last Modified:09 Feb 2016 12:16

Repository Staff Only: item control page