Home About Browse Search
Svenska


Jakobsson, Maria and Nilsson, Nils, 2015. Faktorer som påverkar valet av kranavställning vid rundvirkestransporter hos Holmen Skog AB. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
729kB

Abstract

Rundvirkestransporterna står idag för en stor del av den totala virkesanskaffningskostnaden. Genom att nyttja sig utav kranavställning så minskas taravikten, motsvarande kranens vikt på lastbilen, och därmed ökas nyttolastförmågan och lönsamheten. Målsättningen med arbetet är att Holmen Skog skall kunna använda rapporten som underlag till att hjälpa rundvirkesåkerierna öka andelen körningar med kranen avställd.
Syftet med studien var att undersöka hur kranavställning används i praktiken samt att finna de faktorer som påverkar valet att ställa av kranen under Holmen Skogs rundvirkestransporter. Arbetet delades in i två faser. Först genomfördes semistrukturerade intervjuer med transportledarna kopplade till Holmen Skogs transporter, därefter analyserades transportdata från SDC. Analysen begränsades till enbart kranbilar.
Enligt intervjuerna framkom att de viktigaste faktorerna var möjlighet till returtransport samt transportavståndet. Samanvändning av avställbara kranar var den viktigaste faktorn för att andelen kranavställning skulle öka. Från analyserna framkom att faktorerna sortiment, månad, region och avstånd alla hade ett signifikant samband till att kranen ställts av eller ej. Medeltransportavståndet i alla regioner för en transport med avställd kran var 96,5 km och 76,0 km för en transport där kranen ej monterats av.
Andelen kranavställning varierade mellan regionerna. Region Ö-vik hade störst andel (35,3%) jämfört med Iggesund (18,4%) och Norrköping (7,9%). Studien kan ses som en kartläggning över hur kranavställning nyttjas inom Holmen Skogs tre regioner.

,

Round timber transports are today a large part of the overall timber cost. By removing the self-loader the truck get reduced tare weight, corresponding to the self-loaders weight on the truck, and thus increased payload capacity and profitability. The aim of this work is that Holmen Skog be able to use the report as a basis to help round timber haulers increase the proportion of runs with the self-loader removed. The purpose of this study was to investigate how the self-loader removal is used in practice as well as finding the factors that influence this at Holmen Skog round timber transport. The work was divided into two phases. First semi-structured interviews with transportation leaders linked to Holmen Skog transport was conducted, and then transportation data from SDC was analyzed. The analysis was confined only to trucks with self-loader. Results from the interviews revealed that the main factors were the opportunity to return transport and the transport distance. Joint use of cranes was the most important factor for the proportion of self-loader removal would increase. The results from the analyses revealed that factors range, month, area and distance all had a significant connection to self-loaders removal or not. The average transport distance in all regions for a transport with removed self-loader was 96.5 km and 76.0 km of a transport where the self-loader had not been removed. The proportion of self-loader removal varied between regions. Region Ö-vik had the highest amount (35.5%) compared to Iggesund (18.4%) and Norrköping (7.9%). The study can be viewed as a mapping of how the self-loader removal is utilized within Holmen Skog's three regions.

Main title:Faktorer som påverkar valet av kranavställning vid rundvirkestransporter hos Holmen Skog AB
Authors:Jakobsson, Maria and Nilsson, Nils
Supervisor:Ersson, Back Tomas
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2015:14
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:logistik, kranbil, nyttolast, SDC, skogsbruk, transportavstånd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5108
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5108
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:09 Feb 2016 11:10
Metadata Last Modified:09 Feb 2016 11:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics