Home About Browse Search
Svenska


Forsberg, Jacob and Romuk-Wodoracki, Kasper, 2015. Tidsstudier och analyser av det interna transportarbetet av rundvirke och sågade produkter på ett sågverk : en fallstudie på Rörvik Timber Tvärskog AB. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Internlogistik och materialhantering är viktiga delar av ett sågverks verksamhet. Rörvik Timber Tvärskog AB var intresserade av att få en bättre uppfattning om internlogistiken och om truckarnas och hjullastarnas prestation.
Rörvik Timber Tvärskog AB är ett mindre gransågverk som ingår i koncernen Rörvik Timber AB och deras årliga sågade volym är 121 000 m3.
Syftet var att med en tidsstudie och en beskrivning av maskinernas arbete, modellera produktivitetsfunktioner för maskinerna och analysera arbetet på sågverket samt föreslå förbättringsförslag för det interna transportarbetet.
De maskiner som studerats är två hjullastare med frontmonterad timmergrip som hanterar rundvirke på timmerplanen. De två andra maskinerna var gaffeltruckar som transporterar virkespaket mellan olika avdelningar. Beskrivningen av transportarbetet och tidsstudien utfördes under sammanlagt sju dagar med cirka fyra timmars mättid per maskin. Resultaten från tidsstudien visar att av den totala mättiden för hjullastarna så utgör transportarbetet 80 % respektive 91 %. För truckarna är motsvarande siffror 67 % och 72 %.
Produktivitetsfunktioner för respektive maskin har gjorts som beskriver produktivitet beroende på medeltransportavstånd och transporterad volym. Med funktionerna har en teoretisk arbetskapacitet för respektive maskin beräknats och de har jämförts med det utförda transportarbetet under 2014. Den jämförelsen indikerade att det finns en överkapacitet hos de två hjullastarna. Under arbetet har ett antal förbättringsförslag gjorts, t.ex. automatisering av utmaning av vagnar från virkestorkarna och införande av ”korrigeringsväggar” och dessa har analyserats med funktionerna. De framtagna funktionerna kan användas för att skatta produktivitet för dessa typer av maskiner som utför liknade arbetsuppgifter.

,

Internal logistics and handling of material are important parts of a sawmills business. Rörvik Timber Tvärskog AB were interested in getting a better understanding of their inbound logistics and the machines.
Rörvik Timber Tvärskog AB is a spruce specialized sawmill within the Rörvik Timber AB group and the yearly volume of sawn wood is 121 000 m3.
The purpose of this study was to describe the transport work and create productivity models for the machines at the sawmill and analyze their performance and suggest possible improvements.
The machines that were studied were two wheel loaders with a front mounted grapple that handles the timber at the timber yard. The other two machines were forklifts that transport wood packages between different units. The description and the time study were executed during seven days with circa four hours of measured time per machine. The results from the time study shows that, out of the total measured time, the wheel loaders spend respectively 80 % and 91 % on transport work. For the forklifts the corresponding numbers are 67 % and 72 %.
The productivity functions for the machines has been constructed to describe productivity depending on the average transport distance and the transported volume. With the functions a theoretical working capacity for each machine has been estimated and compared to the work executed during 2014. That comparison indicated that the wheel loaders has an overcapacity. During the study a number of suggestions for improvements has been made, for example automatization of output of wagons from the wood kilns and adoption of “correctional walls” to the timber yard and analyzed with the functions. The functions can be used to estimate the productivity for these types of machines with these types of tasks.

Main title:Tidsstudier och analyser av det interna transportarbetet av rundvirke och sågade produkter på ett sågverk
Subtitle:en fallstudie på Rörvik Timber Tvärskog AB
Authors:Forsberg, Jacob and Romuk-Wodoracki, Kasper
Supervisor:Bergström, Dan
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2015:9
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:internlogistik, sågverk, produktivitet, tidsstudie, timmerplan, virkespaket, wheel loader, forklifts, internal logistics, productivity, timber yard, wood package
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5103
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5103
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:09 Feb 2016 10:07
Metadata Last Modified:09 Feb 2016 10:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics