Home About Browse Search
Svenska


Forsberg, Isak and Näslund, Rickard, 2015. SkogsvingeTM: kvalitetsundersökning. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med den här studien var att undersöka träffsäkerheten gällande volymskattningen från SCA:s laserprodukt SkogsvingeTM, som lanserades hösten 2014. SkogsvingeTM är ett verktyg för att ta fram ett planeringsunderlag för skötseln av både SCA:s egna skogar och av privata skogsfastigheter i deras verksamhetsområde. Produkten bygger på den flygburna laserskanningen som Lantmäteriet utfört och provytor från SCA:s företagstaxering på sitt egna innehav. Av detta har modeller, som kan skatta skogliga parametrar utformats.
Den här studien är gjord i Umeå och trakterna vi har använt kommer från SCA:s distrikt Kusten. Studien har använt trakter som är avverkade 2012 och 2013 då modellerna bygger på SCAs företagstaxering som utfördes 2012. På dessa trakter har laservärdena från SkogsvingeTM och inmätt volym jämförts. Dessa trakter har delats upp i barrdominerade bestånd, trakter över 200 m3fub/ha, trakter under 200 m3fub/ha, trakter över 5 ha, trakter under 5 ha och alla trakter.
Resultatet från denna studie visar att det går bra att skatta den stående volymen med SkogsvingeTM. Bäst blev skattningen för objekt med mindre än 200 m3fub/ha, den viktade RMSE blev 8,4 % och för objekt större än 5 hektar, 9,9 %. Sämst blev skattningen för trakter som var mindre än 5 hektar med viktad RMSE på 21,6 % och för trakter med över 200 m3fub/ha på 16,3 %. Med högre volym per hektar verkar det finnas en tendens till underskattning.
Det finns många möjliga felkällor men den som vi tror har påverkat resultatet mest är problem vid digitaliseringen av trakten och det kan vara orsaken till att mindre trakter fick sämre noggrannhet. Men i överlag verkar skattningarna i SkogsvingeTM stämma relativt bra med verkligheten.

,

The purpose of this study was to investigate the accuracy of the volume given by SCA's laser product SkogsvingeTM, which launched in the fall of 2014. SkogsvingeTM is a planning tool for the management of both SCA's own forests and private owner’s forest. The product is based on the airborne laser scanning done by Lantmäteriet and from SCA’s cooperation taxing on its own possessions. From the taxing and the laser scanning, models has been designed which can estimate various forest parameters.
This study is made in Umeå and the objects are from a district called Kusten. This study used objects which were from 2012 and 2013 because the models are built on the taxing made in 2012 by SCA. On these objects, laser values from SkogsvingeTM have been compared with measured volume at industry. These objects have been divided into different groups; coniferous dominated objects , objects with more than 200 m3fub/ha, objects with less than 200 m3fub/ha , objects bigger than 5 hectares , objects smaller than 5 hectares and one with all objects.
The result from this study shows that the volume can be estimated with SkogsvingeTM. Object with less than 200m3fub/ha was best estimated, followed by object bigger than 5 hectares, the weighted RMSE was 8,4 % and 9,9 %. Worst accuracy was it for small objects where the RMSE was 21,6 % and for objects with more volume than 200 m3fub/ha the RMSE was 16,3 %.
Many sources of errors are possible to influence the result, but we think that the digitizing of the objects was the cause why smaller objects got a worse accuracy. But even cause of that the valuation correlates relatively well with reality.

Main title:SkogsvingeTM: kvalitetsundersökning
Authors:Forsberg, Isak and Näslund, Rickard
Supervisor:Jonzén, Jonas
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2015:8
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:flygburen lase, laserdata, areaviktad, planeringsstöd, skogsinventering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5102
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5102
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:09 Feb 2016 09:47
Metadata Last Modified:09 Feb 2016 09:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics