Home About Browse Search
Svenska


Dieden, Emmy, 2015. Hur påverkar tillgången på ljus höjdtillväxten hos planterade regnskogsträd i en sekundär regnskog på Borneo?. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
583kB

Abstract

Regnskogen på Borneo är en av de artrikaste i världen men till följd av mänsklig aktivitet, såsom avverkning, har dessa ekosystem drabbats hårt. Naturlig återhämtning är svår då dessa störningsdrabbade områden missgynnar arter som tillhör områdets naturliga flora och därför finns det ett behov av aktiv rehabilitering av dessa skogar. För att kunna utföra en bra restaurering av regnskogen behövs kunskap om arternas preferenser och en studie av arternas utveckling beroende på ljus är ett steg i detta led. I denna studie undersökte jag hur höjdtillväxten hos 34 tropiska trädarter reagerar på ljustillgång. En generell uppfattning är att ljus ofta är den begränsande faktorn i regnskogen och att ökad ljustillgång ofta leder till ökad höjdtillväxt. Hypotesen är att höjdtillväxt är korrelerad med ljustillgång och att det finns en skillnad i höjdtillväxt hos olika arter. Min andra hypotes är att arterna har olika optima i höjdtillväxt och att respons i höjdtillväxt kan kopplas till arternas egenskaper. Datasetet som jag har baserat mina studier på kommer från ett artdemonstationsprojekt i INIKEA, ett rehabiliteringsprojekt utfört i den malaysiska delen av Borneo. Inom ett tre hektar stort område lades 34 linjer ut med 20 planteringspunkter i varje linje. 680 träd, från 34 olika arter, planterades ut slumpvis på dessa punkter. Därefter har bland annat mätningar av ljustillgång och höjdtillväxt av dessa träd gjorts. Studien visade att ljus har en inverkan på trädens höjdtillväxt och att denna respons på ljus skiljer sig åt mellan olika arter. Denna ljusrelaterade höjdtillväxt är dessutom kopplad till en rad olika artegenskaper såsom veddensitet, Specifik Leaf Area (SLA) och näringsinnehåll. Det finns även en antydan att det finns ett tillväxtoptima som skiljer sig åt mellan olika arter.

,

The tropical rain forests of Borneo are the most species-rich in the world but as a result of human activity, such as logging, the ecosystems of these forests have been seriously damaged. Natural recovery is difficult since these damaged areas are unfavourable for species belonging to the area’s natural flora and therefor there is a need for active rehabilitation of these forests. Knowledge of species preferences are required to be able to carry out a successful restoration of the rainforest and a study of the development of species depending on light is a step towards acquiring this knowledge.
In this study I investigated how the height growth of 34 tropical tree species reacts to light availability. A general idea is that in rainforests light often is the limiting factor and that increased light availability often leads to increased height growth. The hypothesis is that height growth is correlated with light availability and that there is a difference in height growth in different species. My second hypothesis is that species have different optima in height growth and that response in height growth can be linked to species traits. The dataset which I have based my studies on come from a species demo project in INIKEA, a rehabilitation project carried out in the Malaysian part of Borneo. Within a three-hectare area 34 lines with 20 planting spots in each line were put out. 680 trees from 34 different species were planted at random on these points. Thereafter measurements of height growth and light availability have been done. The study showed that light has an impact on the trees height growth and that this response to light differs among species. The light-related height growth is also coupled to a variety of species traits as wood density, Specific Leaf Area and nutrient content. There is also an indication that optima for height growth exist which differs between species.

Main title:Hur påverkar tillgången på ljus höjdtillväxten hos planterade regnskogsträd i en sekundär regnskog på Borneo?
Authors:Dieden, Emmy
Supervisor:Ilstedt, Ulrik and Gustafsson, Malin
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2015:7
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:ljus, höjdtillväxt, sekundär regnskog, pionjärarter, klimaxarter, skogsrehabilitering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5100
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5100
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:08 Feb 2016 13:21
Metadata Last Modified:08 Feb 2016 13:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics