Home About Browse Search
Svenska


Axelsson, Arvid and Ekström, Tomas, 2015. Två höjdtilldelningsmetoder för trädhöjder : hur metoden påverkar höjdskattning med laserdata. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
549kB

Abstract

Detta kandidatarbete avsåg att utvärdera två metoder för höjdtilldelning av enskilda träd och hur dessa påverkade kvalitén på skattningar av grundytevägd medelhöjd gjord med hjälp av laserdata. De metoder som utvärderades var Söderbergs funktioner och en ny metod som Riksskogstaxeringen nyligen tagit
fram. Studien skedde i tre delar, först en jämförelse mellan de värden för varje provyta som tilldelats enligt Söderbergs funktioner respektive Riksskogstaxeringens
metod, sedan en regressionsanalys av mängden värden från respektive metod och laserdata, och slutligen en granskning av regressionsfunktionernas noggrannhet gentemot fältinventerade provytor som inte användes i framtagandet
av funktionerna. För att göra dessa analyser användes Riksskogstaxeringens provytor, Lantmäteriets laserdata samt provytor tillhandahållna av Bergvik Skog.Resultatet visade på att den nya metoden gav systematiskt högre skattningar än
Söderbergs funktioner. Skattningar gjorda utifrån laserdata baserade på den nya metoden hamnade närmare det fältinventerade värdet, jämfört med skattningar grundade på Söderbergs funktioner.

,

The aim of this bachelors degree thesis was to analyze how estimations of basal area weighted mean height made with airborne laser scanning (ALS) data is affected by the tree wise height estimation method used for the plots before
regression analysis. The methods compared are Söderberg’s functions and a new method produced by the Swedish National Forest Inventory (NFI). This study was performed in three parts. First an initial comparison between the values
assigned to every plot was made. Then a regression analysis between these values and laser data was completed. Finally an evaluation of estimations made with the computed functions versus third party inventoried values was performed. To make this analysis, data was used that came from the NFI, Lantmäteriet’s (the Swedish national land survey) national laser scanning, and Bergvik Skog.
The result showed that the new method developed by the NFI systematically produced a higher value than Söderberg’s functions. It was found that the estimates, made with ALS data, based on the new height estimation method
showed better agreement with the evaluation data from Bergvik Skog than the estimates based on Söderberg’s functions.

Main title:Två höjdtilldelningsmetoder för trädhöjder
Subtitle:hur metoden påverkar höjdskattning med laserdata
Authors:Axelsson, Arvid and Ekström, Tomas
Supervisor:Nilsson, Mats
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2015:3
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:laserskanning, inventering, grundytevägd medelhöjd, fjärranalys, regressionsmodeller
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5093
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5093
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:08 Feb 2016 10:58
Metadata Last Modified:08 Feb 2016 10:58

Repository Staff Only: item control page