Home About Browse Search
Svenska


Eliasson, Oskar, 2016. Two investment solutions for CTL forestry machines. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

The private owned forestry machinery contractors account for the major part of the harvesting and logging of wood in Sweden. Without contractors the Swedish forestry sector would not be able to harvest any wood in the Swedish forest. A large group of the contractors have struggled with poor liquidity since the nineties. In a sector with low profitability, it is important to make every investment decision in a balanced way and by the right time. If you sell the machine too early you might end up with high financial costs, if you sell to late you might end up with a machine that causes a lot of unwanted downtime and costs.
This thesis’ aim is therefore to examine, with the help of a questionnaire and mathematical calculation, if it is more profitable to loan money for a new forestry machine or lease it. To reach the aim this study is carried out through a quantitative manner by both using questionnaire and calculations. In order to obtain data for the calculations the author first conducts a questionnaire to gather information about contractors and their machinery. The results from this survey are then used in order to do correct and truthful calculations. Finding the most economically rational time to replacement for a machine is conducted through a mathematical method based on net present value calculations of annual costs. By using the optimal time for investing in a new machine, a comparison between bank loan and leasing is conducted in order to find which the most economically rational financing solution is.
Results from the study show that contractors own their machinery for a time length a bit too short, compared with the most economically lifespan. Only half of the contractors reveal that they do not conduct any calculations of their own, before investing, or take in bids and offers from different vendors before purchasing a new forestry machine. Bank loan appear to be the better option from an economic perspective, but leasing has other advantages that a normal bank loan does not have in form of risk-taking and flexibility.

,

De privatägda skogsmaskinentreprenadföretagen står för den största delen av avverkningen och skotningen av timmer i Sverige. Utan entreprenörerna skulle den svenska skogssektorn inte kunna avverka några större volymer av timmer i den svenska skogen. En stor grupp av entreprenörerna har kämpat med dålig likviditet sedan nittiotalet. I en sektor med låg lönsamhet är det verkligen viktigt att varje investeringsbeslut sker avvägt och vid rätt tillfälle. Om man säljer maskinen för tidigt kan man sluta med dyra bankkostnader men om man säljer för sent kan man sluta med en maskin som orsakar alltför många oönskade driftstopp och höga kostnader.
Studiens mål är därför att se, med hjälp av ett frågeformulär och matematiska beräkningar, om det är bättre att låna pengar till en ny skogsmaskin eller att leasa maskinen. För att nå målet med denna studie genomförs den på ett kvantitativt sätt med både frågeformulär och egna beräkningar. För att få underlag för beräkningarna genomför författaren först en enkät för att samla information om entreprenörer och deras maskiner. Resultaten från denna undersökning används sedan för att göra korrekta och sanningsenliga beräkningar. Att hitta den ekonomiskt mest rationella tidpunkten för att byta en maskin sker genom en matematisk metod baserad på nettonuvärdesberäkningar av de årliga kostnaderna. Efter att ha hittat den optimala tiden för nya investeringar används dessa resultat för att beräkna och jämföra vilken metod av banklån eller leasing som är den mest ekonomiskt rationella finansieringslösningen.
Resultat från enkäten visar att entreprenörerna äger sina maskiner under en lite för kort tidslängd, jämfört med det mest ekonomiskt rationella alternativet. Endast hälften av de responderande entreprenörerna säger att de inte genomför några egna beräkningar innan de investerar eller tar in anbud från olika leverantörer innan de köper en ny skogsmaskin. Banklån verkar vara det bättre alternativet, rent ekonomiskt, men leasing har andra fördelar som ett vanligt banklån inte har.

Main title:Two investment solutions for CTL forestry machines
Authors:Eliasson, Oskar
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:993
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:leasing, forestry machines, instalment loan, CTL, breakdown
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5090
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5090
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:08 Feb 2016 09:58
Metadata Last Modified:08 Feb 2016 09:58

Repository Staff Only: item control page