Home About Browse Search
Svenska


Aschan, Arvid and Dufvenberg Ivarsson, Loa, 2015. Ökar höstveteavkastningen mer i sortförsök än i fält? : en studie i avkastningsnivåer från 1985-2013. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Efterfrågan på föda ökar ständigt i takt med jordens växande befolkning. Samtidigt minskar den areal som finns tillgänglig för produktion av spannmål i takt med ökad exploatering av befintlig jordbruksmark på grund av en växande befolkningsmängd och miljöförstöring. Då andelen odlingsbar mark på jorden blir mindre samtidigt som efterfrågan ökar finns ett behov av effektivisering av befintlig spannmålsproduktion. En ökning i avkastningsnivå per hektar är nödvändig för att en ökning av spannmålsproduktionen ska vara möjlig.
Syftet med denna studie är att undersöka om höstveteavkastningen i sortförsök i genomsnitt ökar mer än den faktiska avkastningen i fält. Studien behandlar de stora veteproducerande länen Skåne, Uppsala Västra Götaland och Östergötland under tidsperioden 1985-2013. En omfattande insamling av data från olika institutioner innehållande faktiskt avkastning, sortförsök och väder under tidsperioden 1985-2013 har utförts varefter insamlade data har tolkats. Det har även gjorts en genomgripande undersökning av tidigare forskning inom ämnet för att kontrollera rimligheten med denna studie. Insamlad data från tidsperioden har sedan utvärderats genom tillämpning av en multivariat analysmetod.
Studiens resultat visar på att avkastningen i sortförsök ökar mer än den faktiska avkastningen inom samtliga studerade län under tidsperioden. Studien visar att den genomsnittliga faktiska avkastningen ökade med 862 kg per hektar under den studerade tidsperioden, medan den genomsnittliga avkastningen i sortförsöken ökade med 2128 kg inom samma period. Detta innebär att det finns en differens om 1266 kg per hektar mellan sortförsök och faktiskt avkastning. Den genomsnittliga ökningen i sortförsök är således 32 % respektive 17 % för den faktiska avkastningen. Den studerade tidsperioden visar därmed ett gap mellan avkastningen i sortförsök och den faktiska avkastningen på 88 %.

,

Demand for food is always increasing in pace with the growing population of the earth. The arable land available for production of cereals decreases in tandem with exploitation of land due to the growing population and environmental pollution. The decline in arable land in combination with increasing demand of cereal creates a need for a more efficient production. An increase in yield per hectare is necessary to increase agricultural productivity.
The purpose of this paper is to investigate if the increase in wheat yield is greater in wheat variety trials compared to actual yields. This study focuses on the four main wheat producing counties in Sweden; Skåne, Uppsala, Västra Götaland and Östergötland during the years of 1985-2013. In this study data from different institutions containing information about actual yields, variety trials yield and weather during the years of 1985-2013 was collected and interpreted. Furthermore a profound investigation of earlier research has been made to verify the plausibility of this study. The collected data has been evaluated using a multivariate analysis method.
The results indicate that the yield in variety trails increases more than the actual yield in all studied counties during the time period. The results show that the average actual yields increased with 862 kg per hectare during the studied time period, however the average yield in variety trials increased with 2128 kg per hectare during the same period. The result specifies that the difference between yields has grown with 1266 kg per hectare between variety trials and actual yields. The average increase in variety trials is 32 % whilst it is 17 % for actual yields. For the studied time period this result in an increase in the gap between actual and variety yields on 88 %.

Main title:Ökar höstveteavkastningen mer i sortförsök än i fält?
Subtitle:en studie i avkastningsnivåer från 1985-2013
Authors:Aschan, Arvid and Dufvenberg Ivarsson, Loa
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:992
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:vete, avkastningsnivåer, avkastningsmodell, sortförsök
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5070
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5070
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Additional Information:Programtillhörighet gäller Arvid Aschan
Deposited On:25 Jan 2016 14:08
Metadata Last Modified:25 Jan 2016 14:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics