Home About Browse Search
Svenska


Andersson , Rickard, 2010. Återkommande projekteringsmissar i offentliga utemiljöer. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

I byggprocessen kan saker och ting gå fel och det är inget ovanligt att något byggs och senare används på ett helt annat sätt än vad det var tänkt från början. Träd kan med tiden utvecklas till att utgöra stora problem genom att kronan växer in mot fasaden av byggnader eller att rötterna tränger in i ledningar. Varför uppstår den här typen av projekteringsmissar fortfa-rande när vi bör ha lärt oss för länge sedan?
Syftet med arbetet blev därför att ta reda på var i byggprocessen som felen uppstår. Dessut-om presenteras en sammanställning av återkommande projekteringsmissar i offentliga ute-miljöer. I diskussionen diskuteras olika åtgärder för varje projekteringsmiss.
Arbetet bygger på intervjuer eftersom litteraturen inom ämnet projekteringsmissar är kraf-tigt begränsad. Resultatet av litteratursökningen visade sig vara förvånansvärt dåligt, även internationellt sett där ingen litteratur alls blev funnen. Personerna som blev intervjuade arbetade antingen på ett konsultföretag eller inom kommunal förvaltning. Ett specifikt fram-taget frågeformulär för respektive yrkesgrupp användes under intervjuerna.
Sammanställningen består av exempel på projekteringsmissar ur skötselsynpunkt och funk-tionssynpunkt. Med tips från intervjuade personer och andra kontakter har en inventering genomförts för att samla in eget bildmaterial till arbetet. Bildmaterial som inte gått att samla in genom inventeringar har lånats av olika personer som jag har varit i kontakt med under arbetets gång. Under varje exempel följer en beskrivning på problemet med en tillförande bild som lättare ska få läsaren att förstå beskrivningen.
Under intervjuerna framkom det att en projekteringsmiss är svår att definiera. Målbeskriv-ningen är avgörande för om något ska anses vara en projekteringsmiss. Dessutom kan allt inte heller kallas för en projekteringsmiss om det inte sker under projekteringsfasen. Orsa-kerna till att projekteringsmissar uppstår är flera, framför allt är det bristande kompetens, kommunikation och dåliga förutsättningar från början i form av dåliga detaljplaner som är vanligaste orsakerna.

Main title:Återkommande projekteringsmissar i offentliga utemiljöer
Authors:Andersson , Rickard
Supervisor:Bensch, Åsa
Examiner:Rolf, Kaj
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:projekteringsmissar, offentliga utemiljöer, planering, projektering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-169
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-169
Language:Swedish
Deposited On:22 Feb 2010 09:28
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics