Home About Browse Search
Svenska


Möller, Annie, 2015. Prispremier för honung : med fokus på ekologiskt och svenskproducerat. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
439kB

Abstract

The quantity of wild pollinators is declining worldwide. Pollinators contribute with an
essential ecosystem service when helping plants to reproduce. Honeybees can partly replace
the loss of wild pollinators, thus making beekeeping important. As of today, the worth of the
pollination is higher than the worth of the honey production and this can be seen as a market
failure. Swedish consumers have been observed to prefer Swedish produced and organic food.
Because of the importance of honeybees to agriculture and consumers preferences a hedonic
price model is used to study the price of honey. Seven independent variables define the price
function. The independent variables included in the model are as follows: production country,
method of production, packaging, size of the packaging, texture, kind of honey and branding.
The implicit price of a characteristic is the first order derivative of the hedonic price function
with respect to the characteristic. Data has been collected in stores in Uppsala and the dataset
consist of 247 observations. The results show that honey produced in Sweden has a price
premium of 37 SEK and that organic honey has a price premium of 14 SEK. The results of
the study gives incentives for policymakers to see the pollination as a positive external effect
and give beekeepers subsidies as a way to increase beekeeping and in that way resolve the market failure.

,

Andelen vilda pollinatörer minskar världen över. Pollinatörerna bidrar med en väsentlig
ekosystemtjänst och minskningen av pollinatörer är ett problem för ekosystemen, eftersom
många växter behöver dem för att fortplanta sig. Till viss del kan minskningen av vilda
pollinatörer utjämnas av honungsbin och därför är biodlingen väsentlig. För närvarande är
pollineringen värderad högre än honungsproduktionen vilket kan ses som ett
marknadsmisslyckande. Vidare har svenska konsumenter dokumenterats föredra
svenskproducerade livsmedel och ekologisk produktion. Därför undersöks prispremier hos
honung för svenskproduktion och ekologisk produktion för att kartlägga dessa. Vidare
undersöks implicita priser för kvalitativa och vissa yttre egenskaper hos honungen. En
hedonisk prismodell används, där sju oberoende variabler används i prisfunktionen som antas
vara exponentiell. De oberoende variablerna är produktionsland, produktionssätt, förpackning,
storlek på förpackning, konsistens, sorthonung och varumärke. Det implicita priset för en
egenskap fås genom att derivera prisfunktionen med avseende på den egenskapen. Data har
samlats in i 20 butiker i Uppsala och datasetet består av 247 observationer. I resultatet kan det
ses att svenskproducerad honung ger en prispremie på 37 kronor och att ekologiskt har en
prispremie på 14 kronor. Resultatet i undersökningen ger incitament för beslutsfattare att se
pollinationen som en positiv extern effekt och att möjligheten för en ökad biodling som krävs
för att lösa marknadsmisslyckandet endast kan lösas genom subventioner eller liknande.

Main title:Prispremier för honung
Subtitle:med fokus på ekologiskt och svenskproducerat
Authors:Möller, Annie
Supervisor:Elofsson, Katarina and Säll, Sarah
Examiner:Hess, Sebastian
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:967
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:pollination, honung, hedonisk prismodell, svenskproducerat, ekologiskt, prispremium
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4968
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4968
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:16 Nov 2015 12:04
Metadata Last Modified:16 Nov 2015 12:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics