Home About Browse Search
Svenska


Engdahl, Tomas, 2015. Digital services in the agriculture business : costumer perspective on digital accounting services. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The world is moving towards an increasingly digitalized society where computer capacity and storage capabilities are setting new records every day. Even in the agriculture business, there has been a great development of digital systems that control the machines, as well as measuring, weighing and collecting information about the production on the farm. The association of accounting and auditing (FAR) predicts that accounting services will be digitized and automated by the year 2025 and therefore there is a need to focus on developing functional digital systems for this and work more with other tasks like counselling. As the work with accountings are digitized and new companies are entering the market of accounting services, it becomes more and more competition for customers, which enables customers to have more choice and can demand that the accounting companies meet more personal values for the customer. Therefore, accounting firms need to think in a customer perspective when developing the future of accounting and advisory services.
This study aims to identify different attributes that farmers value when implementing digital systems for accounting and business management in the agriculture business. The study is done with qualitative method implemented by semi-structural, personal interviews at the home of nine farmers in Götaland, Sweden. The theoretical model used as a base in this study is built on a conceptualization of value concepts and contains the six dimensions Quality, Efficiency, Social value, Play, Aesthetics and Altruism. The model was chosen because it captures both utilitarian and hedonistic values that customers see in digital systems for accounting and business management.
Findings suggest that farmers value systems that are user-friendly, work properly and fulfill the purpose they are created for. The digital services are expected to have properties that streamline the process of invoice handling and management of the farms operations. The digital systems can help to motivate the farmers and make the daily work more pleasurable by showing the development of different key entities on the farm. During the interviews, some respondents expressed the importance that the information stored in the digital systems is kept protected from copying and theft because both economic and non-economic values can contain business secrets. Several attributes found in the study are associated with the service delivery and concerns the staff of accounting firms. The farmers saw values in competent, friendly and confident consultants, which build loyalty to the accounting firm. Other attributes that are highly valued by farmers was that the staff at the accounting firm was available when the farmer needs help, is understanding and have knowledge in practical agriculture management.

,

Världen går mot ett alltmer digitaliserat samhälle där datorernas kapacitet och lagringsmöjligheter slår nya rekord varje dag. Även i lantbruket har det skett en stor utveckling av digitala system som styr maskiner samt mäter, väger och samlar information om gårdens produktion. Branschorganisationen för redovisning och revision (FAR) spår att bokföringstjänsterna kommer att digitaliseras och automatiseras före år 2025 och därför behöver arbetet fokuseras på att utveckla bra system för detta och styra över arbetet på andra uppgifter som rådgivning. I takt med att redovisningen digitaliseras och nya företag kommer in på marknaden blir det alltmer konkurrens om kunderna, vilket gör att kunderna har fler valmöjligheter och kan ställa krav på att företagen uppfyller personliga värden åt kunden. Därför behöver redovisningsföretagen tänka i ett kundperspektiv vid utveckling av framtidens redovisning och rådgivning.
Denna studie har som mål att identifiera olika attribut som lantbrukare värderar vid en implementering av digitala system för fakturahantering och affärsstyrning i lantbruket. Studien använder sig av kvalitativ metod som genomförs med semistrukturella personintervjuer hemma hos nio stycken lantbrukare i Götaland. Modellen som använts som grund i arbetet är byggd på en konceptualisering av begreppet värde och innehåller de sex dimensionerna Kvalitet, Effektivitet, Socialt värde, Play, Estetik och Altruism. Modellen valdes för att fånga upp både utilitaristiska och hedonistiska värden som kunden ser hos digitala system för redovisning och affärsstyrning.
Resultaten av studien tyder på att lantbrukarna värdesätter system som fungerar och är användarvänliga samt fullföljer syftet de är skapade för. De digitala tjänsterna förväntades ha egenskaper som effektiviserade arbetet med fakturahantering och uppföljning av driften på gården samt bidra med motivation och nöje genom att visa kontinuerlig uppföljning av olika nyckeltal. Under intervjuerna kom det även fram att det är viktigt att informationen som lagras i de olika systemen hålls skyddad från kopiering och stöld eftersom både ekonomiska och icke-ekonomiska värden kan innehålla affärshemligheter. Flera av de attribut som framkom i studien är förknippade med överföringen av tjänsten och berör personalen på redovisningsföretag. Lantbrukarna såg värden i att personalen var kompetenta, trevliga och trygga, vilket bygger lojalitet till redovisningsföretaget. Andra attribut som värderades högt hos lantbrukarna var att personalen på redovisningsföretaget var kontaktbara, förstående och att de har kunskap om praktiskt jordbruk.

Main title:Digital services in the agriculture business
Subtitle:costumer perspective on digital accounting services
Authors:Engdahl, Tomas
Supervisor:Hansson, Helena and Hultåker, Oscar
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:991
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:digital services, accountings, agriculture, attributes, values
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4966
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4966
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:13 Nov 2015 12:17
Metadata Last Modified:13 Nov 2015 12:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics