Home About Browse Search
Svenska


Nylinder, Tor, 2015. Investeringskalkyl för lamellsortering i en limträfabrik. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Efterfrågan på att bygga i trä ökar i det svenska samhället och limträ spelar en viktig roll i utveckling av träkonstruktioner. För att vara med i utvecklingen gäller det för företag att hela tiden utvecklas och sträva efter att skapa bättre produkter till en lägre kostnad. En väg är att öka kontrollen över insatsråvaran och säkra dess kvalité.

Moelven Töreboda AB är en limträfabrik som ständigt utvecklas och jobbar för att bli mer kostnadseffektiva. Under några år har idéer och tankar från anställda lett till diskussioner om det är möjligt för fabriken att istället för att köpa in färdigsorterat virke börja i egen regi sortera fram rätt kvalité.

Denna studie är den första undersökningen om det är ekonomiskt och praktiskt möjligt att investera i en sorteringsanläggning. Nuvarande process har kartlagts och jämförts med hur processen skulle kunna se ut med en sorteringsanläggning.

Som en del av resultatet har det framställts ett kalkyldokument i Excel. Informationen som användes till dokumentet kommer framförallt från värdföretaget och från leverantörer av relevant sorteringsutrustning. Investeringens uppgifter grundar sig i en offert, som togs fram under studiens gång utifrån Törebodas förutsättningar.

Med hänsyn till studiens förutsättningar visar investeringen en lönsamhet med en återbetalningstid under tre år. Däremot är uppfattningen att efter den genomförda studien är två viktiga faktorer inte tillräckligt utredda; utbytet i sorteringsanläggningen och nettopriset för klass 3 virke (reject). Som en del av resultatet presenteras det i rapporten vid vilka värden på de två faktorerna investeringen blir lönsam. I företagets fortsatta utredningar rekommenderas det att de två faktorerna utreds noggrannare.

,

The increase in demand for wood constructions and glulam in Sweden is an important part in the development of wood construction industry. To be a key player in the development process, a company constantly strives to create better products at a lower cost. One way in which this may be achieved is to increase the control of input materials and their quality.

Moelven Töreboda AB is a Swedish-based timber company owning a glulam factory. Their goal is to constantly develop new systems and management strategies in order to become more cost effective. During recent years, employee’s thoughts and ideas have led to discussions whether it may be possible for the company to buy cheaper unsorted timber, instead of using ready sorted timber at a higher cost.

This study assesses whether it is financially and practically possible to invest in such a sorting facility. The current production processes have been mapped and compared to how the process might look like with a new sorting facility.

As a result of this study, a document has been compiled using information sourced mainly from the host company, but also from independent suppliers of relevant sorting equipment. The investment is based on an offer.

Based on information from sawmills and the suppliers of sorting equipment, the results indicate a profitable investment with a payback period of three years. However, there are two important factors which are yet to be sufficiently investigated (i) yield in the sorting plant and (ii) the net price of the reject timber from sorting. The results indicate in which areas these two factors become profitable from an investment point of view. In future investigations it is however recommended that these two factors are assessed in more detail.

Main title:Investeringskalkyl för lamellsortering i en limträfabrik
Authors:Nylinder, Tor
Supervisor:Stendahl, Matti
Examiner:Hultåker, Oscar
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:förkalkyl, rationaliseringsinvestering, vertikal integration, Moelven Töreboda AB, pre-calculation, rationalization investments, vertical integration
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4964
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4964
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:12 Nov 2015 11:02
Metadata Last Modified:12 Nov 2015 11:02

Repository Staff Only: item control page