Home About Browse Search
Svenska


Fransson, Josefin, 2015. Leadership skills developed through horse experiences and their usefulness for business leaders. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
590kB

Abstract

Recent research suggests that experiences with horses may help individuals to develop leadership skills. It is argued that leadership skills are developed through the interactions and relationships with the horses, and also in the social context of the stable environment. This research has been reported in the general media, leading to statements claiming that individuals with equestrian backgrounds have strong leadership skills and that the business leaders of the future will come from equestrian backgrounds. However, to date there has been little research on how useful the specific leadership skills that are developed through horse experiences actually are in business settings. The aim in this thesis is therefore to get a better understanding of how the leadership skills that are developed through horse experiences are actually perceived to be useful in business settings. To address this aim, interviews with five business leaders have been conducted to gather accounts of how their horse experiences have helped them in their business careers. The theoretical frame of reference is largely based on Goleman’s (2000) emotional intelligence framework, which includes the four capabilities of self-management, self-awareness, social awareness and social skills. This basic framework is supplemented with other leadership skills identified in the literature as being important in successful business leadership. The analysis of the interview data shows that confidence, assertiveness, communication skills, emotional control and power-of-action are particular leadership skills that the interviewed business leaders believe they developed through their horse experiences and have found useful in their business careers. These findings lead to the conclusion that the development of these leadership skills are not only useful in work with horses and in equestrian environments, but that once developed, these leadership skills can also be of use in subsequent business careers. The interviews provide evidence showing that the confidence developed through equestrian experiences is useful in business settings as it makes leaders more willing to face problems and take on new challenges. Similarly, the interviews revealed that the assertiveness learned through handling horses is useful in business leader roles in getting co-workers to accept the leadership. Furthermore, the clear and straightforward way of communicating that is crucial to develop in the stable is an essential skill for business leaders since it is useful in directing co-workers in a clear way and keep them motivated. The interviewed leaders also described how work with horses was highly valued during their business careers, as it was a way for the leaders to de-stress and maintain emotional control. Lastly, the interviewed leaders reported that the power-of-action fostered through their equestrian backgrounds has helped them to be driven and take a head-on approach to problems in their business careers. At the same time, in some of the interviews the leaders question whether it was their equestrian experience that had led to the development of some of the discussed leadership skills, or if the development of these skill should be attributed to somewhere else, such as their upbringing or certain personality traits. Relatedly, there may be a selection bias in those who take interest in working with horses: It may be that horses attract certain types of people – such as individuals with high leadership potential – who are apt to develop leadership skills regardless of the activities they engage in. More research will be needed to clarify these uncertainties.

,

Forskning visar att människor utvecklar ledaregenskaper när de interagerar med hästar och vistas i stallmiljöer. Denna forskning ligger till grund för de många artiklar som har skrivits i media om hur framtidens företagsledare fostras i stallet. Trots att ledaregenskaperna som utvecklas i stallet till stor del matchar kompetenserna i Golemans (2000) ramverk för emotionell intelligens och andra ledaregenskaper som är viktiga för framgångsrikt ledarskap inom företagsvärlden så finns det ingen forskning som säger att ledaregenskaperna som skapas i stallet är användbara för företagsledare. Målet i denna uppsats är därför att få en bättre förståelse för hur användbara ledaregenskaperna som skapas i stallet är inom företagsvärlden. Fem företagsledare med hästbakgrund har intervjuats för att ta reda på vilken nytta de har haft av sin hästbakgrund genom deras karriär.
Det teoretiska ramverket för uppsatsen utgår ifrån Golemans (2000) ramverk för emotionell intelligens där de fyra kompetenserna självuppfattning, självbehärskning, social medvetenhet och social färdighet ingår. Ytterligare ledaregenskaper som är viktiga för framgångsrikt ledarskap inom företagsvärlden har också använts för att öka förståelsen för hur användbara ledaregenskaperna som skapas genom hästerfarenheter kan vara i företagsvärlden. De intervjuade företagsledarna beskrev att självförtroende, bestämdhet, kommunikation, emotionell kontroll och handlingskraft var egenskaper som de hade utvecklat tack vare sin hästbakgrund och att de också hade haft användning för dessa egenskaper under sin karriär. Slutsatsen är därför att ledaregenskaperna inte bara är användbara i relation till hästen och i stallmiljöer utan att egenskaperna också kan vara användbara i företagsvärlden.
Självförtroendet som företagsledarna utvecklade tack vare sin hästbakgrund gjorde dem villiga att möta nya utmaningar under karriären och orädda att ta tag i problem. Bestämdheten som de lärde sig genom att handskas med hästar var användbart i chefsrollen där det gäller att få medarbetarna att acceptera deras ledarskap. Att kommunicera på ett tydligt sätt är av yttersta vikt när det gäller hästar då det gäller att få dem att förstå vad de ska göra och att hålla dem motiverade. Det är samma sak för företagsledarna, de måste kommunicera på ett tydligt sätt med sina medarbetare för att få dem att förstå och bli motiverade. Företagsledarna sa att hästarna var viktiga under deras karriär eftersom att det var ett sätt för dem att stressa av, få ny energi och återta kontrollen över känslorna. Företagsledarna var drivna och tog tag i saker direkt, detta kan kopplas till det faktum att en hästbakgrund skapar handlingskraft.
Vissa företagsledare var osäkra på om ledaregenskaperna som de utvecklade i stallet verkligen enbart kom från hästbakgrunden. De lyfte möjligheten att en del egenskaper kunde komma från deras uppväxt eller vara en del av deras personlighet. Frågan ställdes också om det är personer med en högre ledarskapspotential som drar sig till ridsporten och att det inte bara är ridsporten som utvecklar ledaregenskaper. Mer forskning behövs för att finna klarhet i dessa frågor.

Main title:Leadership skills developed through horse experiences and their usefulness for business leaders
Authors:Fransson, Josefin
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:984
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:business leaders, emotional intelligence, equestrian, leadership, adership skills, horse experiences
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4905
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4905
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:08 Oct 2015 14:13
Metadata Last Modified:08 Oct 2015 14:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics