Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Cecilia, 2015. Immobilisering av häst : komplikationer och förebyggande omvårdnadsåtgärder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
286kB

Abstract

Immobilisering av en skadad häst kan ibland vara nödvändigt, för att ge läkning och tillfrisknande så goda förutsättningar som möjligt. Med immobilisering tillkommer dock risken för komplikationer. Syftet med den här studien är att belysa de komplikationer som kan uppstå på grund av immobilisering och utreda om det finns några metoder för att förebygga dessa. Studien genomfördes i två delar, en retrospektiv journalstudie och en litteraturstudie. I journalstudien användes 12 journaler där hästarna stått immobiliserade med hängmatta, hängmatta och bandage eller ett högt Robert-Jones bandage. Elva av 12 hästar fick en komplikation som kunde kopplas till immobiliseringen. Åtta av 12 (67 %) av hästarna fick en komplikation inom de tre första dagarna av immobiliseringen. Litteraturstudien visade på att det finns fler komplikationer som kan drabba en immobiliserad häst än vad som framgick i journalstudien. I litteraturen finns även fler förslag på förebyggande omvårdnadsåtgärder som kan vidtas. Däribland finns massage, musik och speglar som kan sänka stressnivån.

De slutsatser som dras i den här studien är att de flesta hästar som står immobiliserade i minst sju dagar drabbas av någon form av komplikation och att det finns förebyggande omvårdnadsåtgärder som kan förbättra chanserna för en oproblematisk immobilisering. Men ett flertal av dessa kan vara svåra att implementera då utrymmet som hästen har tillgång till under immobiliseringen är mycket begränsat. För att kunna dra några fortsatta slutsatser om hur olika förebyggande omvårdnadsåtgärder fungerar, när de appliceras på en häst under immobilisering, behövs mer djupgående forskning på området.

,

Immobilization of an injured horse may sometimes be necessary to provide healing and recovery. With immobilization comes a risk for complications. The aim of this study is to illuminate these complications and to investigate if there are any methods to prevent the complications. The study was divided into two parts, a retrospective record study in a veterinary clinic and a literature survey. During the record study 12 records were used where the horses had been immobilized with a sling, a Robert-Jones bandage or a sling and a bandage. Eleven of these horses had a complication that could be connected to the immobilization. Eight of the 12 horses (67%) had a complication within the first three days of immobilization. The literature survey indicated that there are more complications that can be caused by immobilization than those in the record study. The literature also contains more methods to prevent complications. Among the methods is the use of massage, music and mirrors to lower the stress level.

The conclusions drawn in this study are that most horses that are immobilized for at least seven days get complications and there are methods that can improve the chances for an unproblematic immobilization. Some of them may be difficult to implement when the space that the horse has access to is limited during the immobilization. In order to draw any further conclusions about the capability of the methods for preventing complications connected to immobilization more profound research is needed.

Main title:Immobilisering av häst
Subtitle:komplikationer och förebyggande omvårdnadsåtgärder
Authors:Andersson, Cecilia
Supervisor:Hellander Edman, Anna
Examiner:Nyman, Görel
Series:Kandidatarbete inom djursjukskötare kandidatprogram / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2015:24
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:häst, immobilisering, komplikationer, djuromvårdnad, hängmatta
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5242
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5242
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:21 Mar 2016 14:11
Metadata Last Modified:21 Mar 2016 14:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics