Home About Browse Search
Svenska


Viklund, Linnéa, 2015. Mönster-elektroretinografi (PERG) på häst. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Mönster-elektroretinografi (mönster-ERG, pattern-ERG, PERG) är en elektrofysiologisk mätmetod där retinas funktion utvärderas objektivt utifrån de spänningsvariationer som fås vid stimulering med ett mönster, oftast på en bildskärm. Mätningarna av dessa elektriska signaler används för att kunna diagnosticera avvikelser och att hitta var i synsinnet ett eventuellt problem är lokaliserat. Patienten, i den här studien hästen, får titta på ett schackrutigt mönster som reverseras på en bildskärm. Rutorna är svart-vita och reverserar (d v s de svarta blir vita och de vita blir svarta samtidigt), varför ljusmängden kommer hållas konstant och mönstret blir det som påverkar retina. PERG har tidigare inte utförts på häst, vilket var målet att försöka utföra i den här studien. På andra djurslag (bland annat på hund, katt, råtta, kanin och människa) har registreringar utförts framgångsrikt.
Våra resultat visar att det är möjligt att utföra reproducerbara registreringar från retina vid rutmönsterexponering även på hästar. Kurvor från registreringarna från de tre hästar som användes i studien hade liknande vågformer. Medelvärde av amplituder och implicittider jämfördes och visade även dessa på överensstämmande resultat mellan hästarna. PERG utfördes även på två studenter. Resultaten från dessa registreringar visar på vikten av fixering av rutmönstret för att få kurvor av bra kvalité. Då fixering inte hölls på rutmönstret var toppar och dalar i kurvorna svåra att urskilja.
Registreringarna på häst var dock inte helt enkel, bland annat på grund av att det var svårt att veta var hästen faktiskt fixerade. Yttre omgivningsfaktorer kunde enkelt påverka hästen som då tappade fokus, vilket gav muskelartefakter eller rörelser av ögongloben på det studerade ögat med kurvor av dålig kvalité som följd.
Resultaten antyder att det kan finnas en luminansartefakt i mönsterregistreringarna från den använda utrustningen då minskade rutstorlekar inte gav någon minskad amplitud, vilket borde ha skett om ERG:t endast var mönsterdrivet. Detta behöver säkerställas och åtgärdas vid ytterligare försök med mönster-ERG på häst.
Ytterligare studier krävs för att kunna ta fram normaldata och längre fram förhoppningsvis även kunna använda metoden i klinisk verksamhet på häst.

,

Pattern-electroretinography (PERG) is an electrophysiological method where the function of the retina is objectively evaluated with voltage variations obtained in response to pattern stimuli. Detection of these electrical signals is used to diagnose abnormalities in the visual system and find out where a potential visual problem is located. Patients, horses in this study, look at a reversing black and white checkerboard pattern (that is the white squares turn black and the black ones turn white simultaneously) on a monitor. Hence, the amount of light will be constant and only the changes in the pattern will affect the retina. PERG has not been registered in horses previously, which was therefore the goal of this study. In other species (for example in dogs, cats, rats, rabbits and humans) registrations have been performed successfully.
The results of this study show that it is possible to make reproducible registrations in response to pattern stimulation in horses. Similar waveform appearance was seen from registrations in the three horses which were included in this study. The mean amplitudes and implicit times were compared and showed similar results between the horses. PERG was also registered from two veterinary students. The results from these registrations showed the importance of maintaining focus on the checkerboard pattern to obtain curves of good quality. When focus was not kept on the pattern, the peaks and troughs of the responses were not easily discernible.
Registration of PERG in the horse was not easily performed. One of the reasons was that it was hard to know when the horse actually focused on the pattern. The horse easily lost focus due to environmental factors, which caused muscle artefacts and movements of the eye globe. This resulted in poor quality curves.
The results suggest that there may be a luminance artefact present in the registrations obtained with the system used in this study, because reduced check size did not give a reduced amplitude, which ought to be the case if the ERG was only driven by pattern reversal. This must be further analyzed and fixed before further PERGs are obtained.
Mores studies are needed to collect normative data and, in the future, hopefully use the method clinically in horses.

Main title:Mönster-elektroretinografi (PERG) på häst
Authors:Viklund, Linnéa
Supervisor:Ekesten, Björn
Examiner:Ström, Lena
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:77
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:mönster-elektroretinografi, mönster-ERG, PERG, retina, häst
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4877
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4877
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Technology
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2015 14:07
Metadata Last Modified:29 Sep 2015 14:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics