Home About Browse Search
Svenska


Cöster, Iryna and Özyurt, Pia, 2015. Att lyckas med miljöledningssystem : en fallstudie om implementeringsprocessen av ISO 14001 i småföretag. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
664kB

Abstract

Ökat miljömedvetande i samhället sätter större press på småföretag angående miljöfrågor. För att kunna konkurrera med stora organisationer på marknaden väljer allt flera småföretag att implementera internationella miljöledningssystem som ISO 14001 och EMAS. Syftet med ISO 14001 är att underlätta företagens miljöarbete och förbättra möjligheter till kommunikation med olika intressenter. Implementering av ISO 14001 uppfattas av småföretag som en dyr, resurskrävande och byråkratisk process. ISO 14001 är ett formellt ledningssystem som kräver dokumenterat arbete, noggrann planering och kontinuerlig uppföljning. Detta kan skapa svårigheter för småföretag med enkel struktur. För att lyckas med implementeringen krävs det en strukturerad förändringsstrategi för att minska risken av motstånd hos omotiverade medarbetare.
Syftet med denna uppsats är att undersöka om småföretag kan lyckas med implementering och uppföljning av ISO 14001. Vidare undersöks hur implementeringen av ISO 14001 kan ändra värderingar kring miljöaspekter och skapa motivation hos ledning och anställda.
Studien baseras på en kvalitativ metod och utförs i fallstudieformat där Mekanisk verkstad AB, Affärstryckeriet AB och E60 Elkonsult AB används som fallföretag. Alla tre företag arbetar utifrån miljöledningssystemet ISO 14001 i olika utsträckningar och implementerade ISO 14001 av olika orsaker. Den insamlade empirin analyserades med hjälp av teorier som inkluderar motivation och organisationsstruktur.
Resultatet visar att inget av de tre undersökta företagen hade någon grundläggande kunskap om ISO 14001. Trots att Affärstryckeriet AB var engagerat i miljöfrågor sedan tidigare och ledningen inom E60 Elkonsult AB diskuterade och tog gemensamt beslut om certifiering, uppstod det ändå oro vid implementeringsprocessen. Analysen av det empiriska materialet visar att ledningens engagemang har positiv inverkan på medarbetarnas inställning till förändring och ökar deras motivation. Det är värdefullt vid implementering och uppföljning av ISO 14001.

,

Increasing environmental concerns in the marketplace are putting greater pressure on small businesses to address environmental issues. To compete with large organizations, small firms are finding they, too, need to implement internationally accepted environmental management system, such as ISO 14001 and EMAS. The purpose of these systems is to facilitate firms' environmental work and support communication with various stakeholders. At the same time, small companies generally perceive the implementation of a certification scheme like ISO 14001as an expensive, resource-intensive and bureaucratic process. ISO 14001 is a formal management system that requires careful planning, thorough documentation of work, and continuous follow-up that can present challenges for small businesses with simple structures and informal routines.
The purpose of this study is to investigate how small businesses face organizational challenges to succeed in the implementation and monitoring of ISO 14001, including challenges of structure, changing values, and motivating management and other employees.
The study is based on a qualitative approach, using case study methodology to investigate the experiences of three small firms, Mekanisk verkstad AB, Affärstryckeriet AB and E60 Elkonsult AB. All three companies have implemented the ISO 14001 environmental management system to different extents and for different reasons. Analysis of the empirical cases is supported by theories of motivation and organizational structure.
Results show that all of the three studied companies had limited basic knowledge of ISO 14001 prior to implementation, indicating that the firms were largely motivatied to implement the management system for external reasons. Although one case had engaged in environmental issues in the past, and management another case actively discussed and made a joint decision on the certification, all of the cases reported anxiety and uncertainty in the implementation process associated with weakly developed environmental understanding and values. The empirical analysis also shows that managers’ involvement has a positive impact on employees’ attitudes toward change and motivation, which is significant in the successful implementation and monitoring of ISO 14001.

Main title:Att lyckas med miljöledningssystem
Subtitle:en fallstudie om implementeringsprocessen av ISO 14001 i småföretag
Authors:Cöster, Iryna and Özyurt, Pia
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:925
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:miljöledningssystem, ISO 14001, implementeringsprocess, hållbarhet, miljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4825
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4825
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:09 Sep 2015 15:08
Metadata Last Modified:09 Sep 2015 15:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics