Home About Browse Search
Svenska


Forslind, Linnea, 2015. Interaktionsbeteenden hos vårtsvin (Phacochoerus africanus) mot människor i Kenya. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
374kB

Abstract

Vårtsvin (Phacochoerus africanus) har en komplex beteenderepertoar. De vuxna individerna lever naturligt i matriarkala grupper och populationens dynamik påverkas av mänskliga aktiviteter. Vårtsvin kommer i kontakt med människor eftersom de föredrar mark som har blivit påverkad av människor, exempelvis gräsmattor eller rancher.

Utanför Masai Maras National Reserve, på det stängslade Kichwa Tembo Lodge, lever en population halvvilda vårtsvin. Målet med den här studien var att observera vårtsvinens beteende under interaktioner mellan vårtsvin och människor samt att analysera inverkan av samexistensen mellan vårtsvin och människor. Observationerna varade i tio dagar och endast vuxna individer observerades. Fokaldjursobservationer, där en individ observerades åt gången, med intervallstudie med momentan registrering, där ett beteende registrerades per minut, användes. Under pågående intervallstudie genomfördes en kontinuerlig studie, där varje beteende registrerades varje gång det förekom, med fokaldjursobservation som registrerade interaktionsbeteenden.

Attacker mot människor med definitionen fysisk kontakt eller försök till stångning förekom inte och beteendet som förekom till störst andel var att vårtsvinen inte visade någon reaktion alls på människor inom en radie på tre meter. Inga statistiska analyser var möjliga att göra eftersom det var för få observationer registrerade.

Studiens metod var inte användbar för att besvara studiens syfte att analysera interaktioner mellan vårtsvin och människor för olika kategorier vårtsvin och människor, men den leder till diskussion. Suggorna försvarar sina kultingar mot hot och dynamiken i populationen är instabil under parningssäsongen, vilket kan påverka vårtsvinens beteende under den specfika säsongen. Tillgängligheten på föda och skydd mot predatorer samt trygghet för parning och ungvård påverkar vårtsvinens val av habitat. Mänskliga aktiviteter påverkar djurs beteendeutveckling vilket resulterar i konsekvenser för bevarandet av arter.

Slutsatsen är att mer forskning är nödvändig för att analysera beteenden under interaktioner mellan vilda djur och människor för att förstå möjligheterna till samexistens med färre konflikter.

,

Warthogs (Phacochoerus africanus) have a complex behaviour repertoire. The adult individuals naturally live in matriarchal groups and the dynamics of the population is affected by human activities. The warthogs get in close contact to humans since they prefer land that has been affected by humans. Outside Masai Mara National Reserve, at the fenced Kichwa Tembo Lodge, lives a semi-wild population of warthogs. The aim of this study was to observe the warthog’s behaviour during interactions between warthogs and humans and to analyze the impact of the coexistence between warthogs and humans. The observations went on for ten days and only adult individuals were recorded. Instantaneous sampling with focal sampling was used for the most common behaviours simultaneously with continuous sampling that were used for interaction behaviours. Attacks on humans were absent and the most frequent behaviour was that warthogs did not show any reaction to humans within a radius of tre meters. No statistical analyses were possible because there were too few observations recorded. The method used was not useful for answering the aim of the study, but it leads to a lot of discussion. According to other studies sows defend their piglets against threaths and the dynamics of the group is unstable during the mating season, which could affect the behaviour of the warthogs during this season. The availability of food and safety from predators as well ass saftety for mating and rearing of young affects the use of habitat. Human activities affect the behaviour development of animals which results in consequences for the conservation of species. To conclude more scientific studies are needed to analyze behaviours during interactions between wildlife and humans to understand the possibilities of coexistence with less conflicts.

Main title:Interaktionsbeteenden hos vårtsvin (Phacochoerus africanus) mot människor i Kenya
Authors:Forslind, Linnea
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Lundin, Lisa
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:626
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:warthog, vårtsvin, interactions, behaviour, Kenya, interaktioner, beteende, Phacochoerus africanus
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4824
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4824
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:09 Sep 2015 14:34
Metadata Last Modified:09 Sep 2015 14:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics