Home About Browse Search
Svenska


Johannesson, Klara, 2015. Reactions to objects and humans in Przewalski's horses: a first step to assess domestication effects on behaviour in horses. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Despite the increasing interest in equine science little research has focused on possible differences in behaviour between domestic horses and their wild ancestors.
Understanding if or how domestication has changed horse behaviour, along with better comprehension of behavioural differences in equine species, can improve housing, handling and training of equids as well as increase the safety of their human handlers. The wild progenitors of today’s domestic horses are now extinct, but the Przewalksi's horse could serve as an alternative when we want to compare the behaviour of the domestic horse with a wild equid. The aim of this study was to develop and evaluate tests that can be used on both domestic and wild equids, in order to examine fear reactions, social transmission of behaviour and reactions to novel objects and humans. For this purpose, we need tests that can be conducted on groups of individuals held in zoos or similar domestic settings. It is important to be able to test equids in groups as separating them from their social group for testing can lead to misleading results.

A group of 3 Przewalski's horses housed in a zoo environment were used in this study. Three tests were applied: 1) a novel object test, where the horses were exposed to a familiar and an unfamiliar object, 2) a voluntary approach test, where the horses were exposed to a familiar and an unfamiliar human, and 3) a target training test, where one individual, while remaining in the group, was trained with positive reinforcement to touch a target. Individual variation was evident, despite the horses being tested together. This suggests that group testing does not introduce a significant bias to individual differences in behaviour, and provides an alternative to isolate individuals in future tests. The horses showed different behaviours depending on if the object or human was familiar to them or not, and signs of habituation to the novel stimuli were noted. During the target training the horse was active, attentive and learned the behaviour instantly.

Tests that have been used to show domestication effects in dogs have also been used on horses, but I question their relevance since the dog has had a different role as a human companion. Instead I suggest similar tests as the ones in this study to be used on different equine species in order to extend the knowledge of variation and similarity in equine behaviour.

,

Trots ett ökande intresse för forskning på häst, har få studier fokuserat på möjliga skillnader i beteende mellan domesticerade hästar och dess vilda föregångare. Förståelse för om och i så fall hur domesticeringen har förändrat hästars beteende, tillsammans med ökad kunskap om skillnader mellan olika hästdjur, kan förbättra djurhållning, hantering och träning av hästdjur i fångenskap, samt öka säkerheten för människorna som hanterar dem.

Den domesticerade hästens vilda förfader är idag utrotad, men Przewalskis vildhäst är dess nära släkting och kan fungera som alternativ när vi vill jämföra den domesticerade hästens beteende med det hos ett vilt hästdjur.

Syftet med denna studie var att ta fram tester som kan undersöka rädsla, social överföring av beteenden, reaktion på främmande föremål och människor och som kan användas både på domesticerade och vilda hästdjur. För detta behövs tester som kan utföras på grupper av hästar som hålls på zoo eller i en liknande miljö. Det är viktigt att kunna testa hästar i grupp eftersom de är utpräglade flockdjur och resultaten kan bli vilseledande om de isoleras i en testsituation.

En grupp på 3 Przewalskihästar användes i studien. Tre test gjordes: 1) hästarna exponerades för ett känt och ett främmande föremål, 2) hästarna exponerades för en känd och en främmande människa, och 3) en av hästarna tränades till att sätta mulen på en "target". Individuell variation var tydlig, trots att hästarna testades tillsammans, vilket antyder att man inte behöver testa hästar en och en för att få individuella resultat.
Hästarnas beteende skiljde sig beroende på om objektet eller människan var främmande eller inte, och de vande sig vid det främmande efter upprepade tester. Under träningen var hästen aktiv och lärde sig det önskade beteendet direkt.

Tester som har använts för att visa skillnader i beteende mellan hund och varg har också använts på häst, men jag ifrågasätter om de verkligen är relevanta eftersom hundens roll i människans historia ser annorlunda ut. Istället föreslår jag att liknande tester som de i denna studie görs på flera arter av hästdjur för att öka kunskapen om likheter och skillnader i hästars beteende.

Main title:Reactions to objects and humans in Przewalski's horses: a first step to assess domestication effects on behaviour in horses
Authors:Johannesson, Klara
Supervisor:Yngvesson, Jenny
Examiner:Andersson, Maria
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:623
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:Przewalski's horse, domestication effects, novel object test, voluntary approach test, target training, positive reinforcement, equine behaviour, horse-human relationship
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4817
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4817
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:English
Deposited On:04 Sep 2015 10:12
Metadata Last Modified:04 Sep 2015 10:12

Repository Staff Only: item control page