Home About Browse Search
Svenska


Sahlman, Olle, 2015. Globalt pelletsprisindex : ett användbart verktyg?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Idag förändras energimarknaderna väldigt snabbt. För att kunna nå kommande målsättningar om minskade växthusgasutsläpp, fortsätter behovet av förnybara energikällor att öka. Fram tills år 2020 ska EU ha minskat sina koldioxidutsläpp med 20 % och andelen av förnybara energikällor ska uppgå till 20 % av den totala energiproduktionen.
Biobränslen och särskilt förädlade sådana har visat sig vara kostnadseffektiva substitut till de fossila energikällorna. Den globala marknaden för dessa energikällor är dock relativt ung och de har till för inte så länge sedan mestadels handlats på lokala eller regionala marknader. Handeln med energipellets, som denna studie inriktar sig mot, har de senaste åren visat en exponentiell tillväxt och beräknas nu att uppgå till ca 2/3 av den totala globala marknaden på ca 25 miljoner ton.
Trots den snabba utvecklingen inom pelletshandeln är idag prisbildningen inte helt transparent vilket skapar osäkerhet för nya aktörer, handelsbarriärer och risk för bakslag. Syftet med uppsatsen är därför att göra marknaden och prisbildningen för pellets mer öppen för att handeln med biobränslet pellets ska underlättas. För att kunna bidra med relevant information för detta syfte är uppsatsens forskningsdesign utformad som -och antar en inriktning av så kallad flermetodsforskning. Forskningsmetoden är dels av kvantitativ art i form av en statistisk insamling av befintliga priser och volymer men har även en kvalitativ dimension i form av intervjuer med marknadsaktörer. Teoretiskt användes metod enligt Laspeyres teori för att konstruera index.
Uppsatsen argumenterar för att det råder bristande transparens på marknaden vilket är problematiskt. Resultaten visar att flera av marknadsaktörerna använder sig av olika prisindex i sin dagliga verksamhet. Uppsatsen resulterar vidare i att ett globalt pelletsprisindex konstrueras genom att vikta insamlade nationella priser mot estimerade produktionsvolymer. Resulataten indikerar även att prissvängningarna för olika kvaliteter av pellets är korrelerade. Däremot är priserna på olika nationella pelletsmarknader inte med nödvändighet korrelerade. Det globala pelletsprisindexet jämfördes mot oljeprisindex, utan att någon korrelation mellan priserna på dessa båda energibärare kunde spåras.

,

Today energy markets are transforming quickly due to policy goals. This study aims to increase the transparency in the wood pellet market by gathering and compiling pellet price information from a number of important national markets. National price series were weighed and transformed into a global pellet price index. The study was designed as multi-methodology research, which combines the application of both quantitative and qualitative research. The research was developed to achieve an index construction that should be usable for market actors. The quantitative research included a statistical gathering and analysis of both existing prices and production volumes for countries where they are publicly available. From this information a global pellet price index was created, which was compared to the oil price index. The qualitative research was based on interviews with different market participants. The interviews gave input to the index creation, and from the additionally received information the thesis argues that there is a lack of transparency in the market, which is problematic.
The conclusions of the thesis are that the market prices for energy pellets are rather volatile, which, according to theory, could indicate a lack of transparency. The completion of the index also illustrated that there is no correlation between the fluctuation of the oil and pellet prices. Furthermore, the thesis confirms that the movements in price for different pellet quantities are correlated. National prices on the other hand are not always correlated and the market participants see the index as a valuable asset for business decisions.

Main title:Globalt pelletsprisindex
Subtitle:ett användbart verktyg?
Authors:Sahlman, Olle
Supervisor:Vinterbäck, Johan
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:959
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:pellets, energi, biobränslen, prisindex, handel, globalt, informationsassymetri, transparens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4798
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4798
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:01 Sep 2015 14:34
Metadata Last Modified:01 Sep 2015 14:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics