Home About Browse Search
Svenska


Gullstrand, Patricia, 2015. Control of inbreeding in dairy cattle in the genomic era. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
284kB

Abstract

This review evaluates the effects of inbreeding and inbreeding depression on the productivity of dairy cattle (Bos taurus), how genomic selection can control and decrease inbreeding and lethal inherited diseases related to the inbreeding. The relatedness and inbreeding have increased within populations since only a few elite sires are used in today’s dairy cattle breeding practice. An increase of inbreeding results in an increased level of homozygosity, and thereby inbreeding depression and inherited diseases which influence production, reproduction and health traits negatively. Through molecular genetics and analysis of haplotypes that are common in the population but are never found as homozygotes, lethal recessive alleles can be identified. Publishing the test result of animals used in breeding allows for avoidance of at-risk matings with otherwise severe consequences.

,

Denna litteraturstudie utvärderar effekterna av inavel och inavelsdepression på produktivitet hos mjölkkor (Bos taurus), och hur genomisk selektion kan användas för att kontrollera samt minska inavel och förekomsten av ärftliga, dödliga sjukdomar relaterade till inaveln. Medelsläktskapet och inavelsgraden har ökat inom mjölkkopopulationer då endast ett fåtal elittjurar används i dagens mjölkkoavel. En ökad inavel resulterar i en ökad nivå av homozygositet, inavelsdepression och ärftliga sjukdomar, vilka påverkar produktion, reproduktion samt hälsoegenskaper negativt. Med molekylärgenetiska metoder och analyser av vanligt förekommande haplotyper som aldrig återfinns som homozygota kan man identifiera dödliga recessiva alleler. Genom att publicera provsvar från avelsdjur kan riskfyllda parningar, som annars ger allvarliga konsekvenser, undvikas.

Main title:Control of inbreeding in dairy cattle in the genomic era
Authors:Gullstrand, Patricia
Supervisor:de Koning, Dirk-Jan
Examiner:Jonas, Elisabeth
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:485
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK001 Animal Science - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:control, inbreeding, dairy cattle, genomic, inbreeding depression, inherited diseases
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4758
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4758
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:English
Deposited On:24 Aug 2015 09:29
Metadata Last Modified:24 Aug 2015 09:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics