Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Victoria, 2010. Haptoglobinkoncentrationer hos kor efter kalvning. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
416kB

Abstract

Haptoglobin är ett viktigt akutfasprotein hos nötkreatur och anses fungera som en bra inflammationsmarkör. Runt kalvning avviker haptoglobinvärdena korna uppvisar men studier som gjorts visar inga entydiga resultat. En del menar att de ej sett någon förändring efter kalvning medan andra studier visar en kraftig ökning i koncentration, vissa har till exempel sett värden över 0,5 g/l hos friska kor efter normal kalvning. Syftet med studien var därför att undersöka haptoglobinkoncentrationerna hos kor efter kalvning. Detta för att se om det finns några skillnader mellan friska kor före och efter kalvning, mellan friska och sjuka kor och mellan äldre kor och förstakalvare efter kalvning. Detta för att få en uppfattning om normalvärden och gränsvärden för kor efter kalvning. I den här studien var 29 2:a-kalvare och äldre kor med och av dessa karakteriserades 23 som friska och 6 som sjuka. De sjuka diagnosticerades inom en vecka efter kalvning med inflammationssjukdomar, kvarbliven efterbörd och/eller förlossningsproblem. De äldre korna provtogs en gång innan kalvning och 1, 2, 4 och 7 dagar efter kalvning och detta gjordes i samband med en annan studie. 12 förstakalvare var även med och alla dessa var friska. Dessa provtogs också i samband med en annan studie men dessa provtogs endast 2 gånger efter kalvning och på varierande dagar. Vid jämförelse mellan friska kor före och efter kalvning sågs en signifikant skillnad redan dag 1 och 2 efter kalvning (P<0,001). Toppkoncentrationen sågs för de flesta djuren dag 2 efter kalvning och medelvärdet den dagen var 0,54 g/l. Endast 13 % av de friska korna låg över 0,8 g/l. 5 kor avvek från de övriga genom att endast visa en obetydlig ökning i haptoglobinkoncentration efter kalvning. Sjuka och friska kor jämfördes också och här sågs signifikanta skillnader tidigast dag 2 efter kalvning (P<0,05). 67 % av de sjuka låg dessutom över 1,0 g/l dag 2 efter kalvning. Ingen signifikant skillnad kunde ses vid jämförelse mellan förstakalvare och friska kor. Förstakalvarna hade dock ett numreriskt högre värde men för få djur var med i studien för att få signifikanta skillnader. De slutsatser som drogs av studien var att haptoglobin ökar efter kalvning, hur kraftig ökningen blir varierar dock. Dag 2 synes vara en bra dag att övervaka haptoglobinkoncentrationerna på, då det var första dagen med signifikanta skillnader mellan sjuka och friska kor. 1,0 g/l verkar också vara ett bra gränsvärde för att förutse sjukdom. De flesta av de friska korna i den här studien låg under 0,8 g/l.

Main title:Haptoglobinkoncentrationer hos kor efter kalvning
Authors:Andersson, Victoria
Supervisor:Tråvén, Madeleine
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2010:1
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Haptoglobin, kalvning, postpartum, nötkreatur, kor, kvigor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-128
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-128
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:04 Feb 2010 11:00
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics