Home About Browse Search
Svenska


Samuelsson, Malin and Strid, Victoria, 2015. Green Lean : the effects of lean on environmental strategies in Swedish agricultural firms. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
841kB

Abstract

Swedish agricultural firms are today facing high competitiveness from foreign producers and a decreasing profitability. Simultaneously, the agricultural sector are facing challenges regarding the impact generated from the production systems on the natural environment and especially emissions of greenhouse gases. Previous studies show that the implementation of Lean has led to both increased competitiveness and a reduced environmental impact due to a reduction of waste. In 2010 Lean Lantbruk was introduced within Swedish agriculture, where firms implement Lean during an 18 month period with the purpose of increasing the competitiveness of the firm through increased efficiency and profitability. The aim in this study is to examine whether Lean may contribute to a sustainable Swedish agriculture with long-term competitive agricultural firms. In order to achieve this aim, the following research question is asked: How does Lean affect strategies concerning climate efficiency within Swedish agricultural firms?
Green Strategies in SMEs (small and medium sized enterprises) is used as the main theory. Empirical data has been gathered through semi-structured in-depth interviews with the manager at 16 agricultural firms in Västra Götaland, Sweden. The sample consist of 8 firms that have implemented Lean and 8 reference firms. The result show that the farms that have implemented Lean have more well-developed routines in the production system compared to the reference farms, implicating that the companies that uses Lean also has been observed to use an Eco-efficiency strategy to a greater extent i.e. reducing environmental impact through increased efficiency. The reduced impact on the environment should however be viewed as a spill-over effect of Lean rather than a purpose within itself, which is in line with previous research. Finally, some suggestions of future research are made for regarding for example the perspective of employees.

,

Allt fler lantbruksföretag står inför en lönsamhetskris med hård konkurrens från utländska aktörer och en utveckling som går mot allt färre men större lantbruk. Samtidigt möter branschen utmaningar gällande dess miljö- och klimatpåverkan, i synnerhet med fokus på produktionens höga utsläpp av växthusgaser. Tidigare forskning visar att implementering av ledningssystemet Lean kan bidra till både ökad konkurrenskraft och reducerad negativ miljöpåverkan av företagets processer genom minskat resursslöseri. År 2010 introducerades Lean Lantbruk i det svenska lantbruket där företag under 18 månader implementerar Lean i verksamheten för att öka dess konkurrenskraft genom ökad effektivitet och lönsamhet. Syftet med denna studie är att från ett företagsledningsperspektiv undersöka huruvida Lean Lantbruk bidrar till hållbar utveckling inom svenskt lantbruk för långsiktigt konkurrenskraftiga lantbruksföretag. För att uppnå detta syfte har följande forskningsfråga besvarats: På vilket sätt påverkar Lean strategier gällande klimateffektivisering i svenska lantbruksföretag?
Som huvudsaklig teori används Green Strategies in SMEs (small and medium sized enterprises). Empiriskt material har samlats in genom semistrukturerade djupintervjuer med företagsledaren vid 16 lantbruksföretag i Västra Götaland, Sverige. Urvalsgruppen består av 8 företag som har implementerat Lean och 8 referensföretag som inte deltagit i Lean Lantbruk. Resultatet visar att de företag som implementerat Lean i större utsträckning använder rutiner i företagets arbetsprocesser jämfört med referensföretagen vilket landar i slutsatsen att företag som implementerat Lean i större utsträckning tillämpar miljöstrategin Eco-Efficiency, dvs. genom effektiviseringar minskar både kostnader och klimatpåverkan. Den minskade klimatpåverkan bör dock snarare ses som en sidoeffekt av Lean och inte ett mål i sig, vilket går i linje med tidigare forskning. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning där det vore av intresse att exempelvis undersöka de anställdas upplevelser av Lean inom lantbruksföretag.

Main title:Green Lean
Subtitle:the effects of lean on environmental strategies in Swedish agricultural firms
Authors:Samuelsson, Malin and Strid, Victoria
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:957
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM002 Agricultural Economics and Management - Master's Programme 120 HEC, NM005 Environmental Economics and Management - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:agriculture, climate efficiency, environmental strategies, Green Lean, Lean, strategic management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4696
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4696
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:14 Jul 2015 12:40
Metadata Last Modified:14 Jul 2015 12:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics