Home About Browse Search
Svenska


Eke-Göransson, Catharina and Lennartsson, Maria, 2015. The export process in food processing SMEs : a case study of Swedish food export. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
919kB

Abstract

Food export have gained increased importance for Swedish economical growth, LRF, Business Sweden and the Swedish Government highlight increased export of agricultural- and food stuffs. Through different concepts such as “Try Swedish” and “Sweden-the culinary nation” these agencies created incentives to benefit export of processed food, mainly from SMEs, where food products produced in SMEs often are unique, specialized and locally produced. At a firm level, export gives the opportunity to search for new markets and find new customers.
SMEs are characterized by having limited resources, which makes the export process more complex and uncertain. The export venture can be facilitated through collaboration with intermediary organizations and networking. It is stated that food exporters using marketing strategies can be more successful in their export venture. Moreover, smaller firms are strongly affected by entrepreneurial orientation in their strategic planning.
The aim of this study is to investigate the export process by identifying and describing marketing strategies, the role of entrepreneurship and the impact of intermediary organizations. The study is carried out with a flexible design, including three case studies of exporting food processing SMEs. Data is mainly gathered through interviews with managers of each case company.
The result of this study shows that export-marketing strategies are not always fixed. The firms need to be flexible and open for emergent decisions and coincidences where business opportunities often arise. The case companies are affected by entrepreneurship, in the ability to see market opportunities and in the incentives of the risk-taking involved in an export venture. Furthermore, intermediary organizations can collaborate with consulting services and serve as an advisory board, which has been of advantage to each of the case companies in this study to decrease risks involved in an export venture.

,

Den svenska livsmedelsexportens betydelse för landets tillväxt har ökat. LRF, Business Sweden och Sveriges regering framhäver vikten av ökad export av jordbruksprodukter och livsmedel. Koncept som ”Try Swedish” och ”Sverige – det nya matlandet” har skapat incitament för svenska livsmedelsföretag att börja exportera. Detta har gynnat små- till medelstora livsmedelsföretag vars produkter ofta är unika, specialiserade och lokalt producerade. För företaget innebär en exportsatsning ökad möjlighet att söka nya marknader och hitta fler potentiella kunder.
Små- till medelstora företag kännetecknas av begränsade resurser vilket gör en exportsatsning komplicerad och osäker. Exportsatsningen kan underlättas genom samarbete med exportagenter som kan underlätta att knyta kontakter och skapa nätverk. Det har även påvisats att företag som använder väl genomarbetade strategier lyckas bättre i sin exportsatsning. Därtill kan strategier i mindre företag påverkas av entreprenörskap i sin strategiska planering.
Syftet med denna studie är att studera exportprocessen genom att identifiera och beskriva strategier, vikten av entreprenörskap samt betydelsen av exportagenter. Studien genomförs med en kvalitativ metod som inkluderar tre livsmedelsexporterande små- till medelstora fallföretag. Data till studien har främst samlats in genom intervjuer med managers i varje fallföretag.
Resultatet av studien visar att strategier inte alltid är fastställda. Företagen är flexibla och öppna för förslag då affärsmöjligheter ofta uppstår genom tillfälligheter. Entreprenörskap har inverkan på företagen och möjligheterna att se affärsmöjligheter och viljan att ta risker i samband med exportsatsningen. Därtill bidrar exportagenter med kunskap och erfarenhet vilket varit till fördel för alla fallföretag.

Main title:The export process in food processing SMEs
Subtitle:a case study of Swedish food export
Authors:Eke-Göransson, Catharina and Lennartsson, Maria
Supervisor:Gaddefors, Johan
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:943
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:export marketing strategies, entrepreneurship, food export, Network, SMEs, intermediary organizations
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4691
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4691
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:14 Jul 2015 11:07
Metadata Last Modified:14 Jul 2015 11:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics