Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Andreas and Grunér, Pontus, 2015. CAP reform 2015-2020 : ekonomisk optimering av grödval med hänsyn till risk. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Inför växtodlingsåret 2015 förändras den gemensamma jordbrukspolitiken i EU. Nya krav ställs på lantbruksföretagen för att erhålla stöd. Anpassning av grödval krävs av lantbrukarna för att uppfylla det nya och valbara förgröningsstödet. Syftet med denna studie är att undersöka hur växtodlingsföretag optimalt kan anpassa grödval givet förgröningsstöden i nya CAP.
Förändringen i nya CAP är omfattande och denna studie fokuserar på förgröningsstöden och framförallt de ekologiska fokusarealerna (EFA). Avgränsningen leder till att den mest intressanta kategorin av lantbruksföretag att studera är företag inom stödregion ett, två och tre. Dessa regioner omfattas av krav på EFA. Studien avser även att belysa effekter av lönsamhetsskillnader vid anpassning till förgröningsstöden och främst EFA. Därför valdes att göra en fallstudie mellan två fiktiva gårdar i olika regioner. Den ena gården ligger i stödregion ett i Östergötland och den andra gården ligger i stödregion tre i Uppland. Förgröningsstöden inom CAP ställer bl.a. krav på att odla ett visst antal grödor beroende på storlek på gården. EFA ingår i förgröningsstödet, men kravet på EFA gäller i de delar av Sverige som främst är inriktade mot spannmålsodling.
Studiens metod bygger på ett tillämpat optimeringsproblem utifrån en portföljmodell. Utifrån historiska data för de vanligaste grödorna optimeras grödportföljen inför växtodlingsåret 2015. Portföljen varierar med företagarens riskpreferenser. Resultatet av denna studie är olika optimala grödportföljer inför nya CAP vilka varierar med lantbrukarens riskpreferenser.
Vid riskneutralitet i Östergötland väljs fältkanter som EFA-alternativ. Vid riskneutralitet Uppland väljs också fältkanter som EFA-alternativ, men där är valet inte lika självklart som i Östergötland. Fältkanter som EFA-alternativ väljs vid ett flertal nivåer på riskaversion eftersom fältkanterna tar lite areal i anspråk.
Skillnaden mellan nya och gamla CAP vid riskneutralitet medför att inför växtodlingsåret 2015 förlorar gården i Östergötland 448 kronor per hektar i täckningsbidrag. Den förlusten kan enligt modellen hänföras till det generellt minskade gårdsstödet samt uppoffringen för EFA. Motsvarande värde för gården i Uppland är 241 kronor per hektar. Denna lönsamhetsförsämring varierar i viss utsträckning med riskaversionen, vilket gäller för båda fallgårdarna.
Resultatet stämmer väl överens med intentionerna i nya CAP eftersom avsikten är att uppnå utjämning mellan gårdsstödsregionerna. Endast en liten del av den totala lönsamhetsförsämringen beror på uppoffringen för att uppfylla EFA-kvoten, vilket gäller båda fallgårdarna. Enligt studiens resultat bör fallgårdarna uppfylla kriterierna för förgröningsstödet och söka förgröningsstödet i SAM-ansökan 2015.

,

The new CAP-rules is to be implemented for the 2015 cropping season. The farms have to complie with the new greening policy to be able to get full subsidy levels. In order to follow the greening rules the farms might have to change their crop rotation, wich will change the profitability of the operation.
This study focuses on these new rules and how they affect the profitability on two Swedish cropfarms in two different areas, Uppland and Östergötland. The new policy forces farmers to grow at least three different crops and to have areas of the land set to environmental gains. The main focus of the study is the rules about EFA (Ecological Focus Area), and how much these rules change profitability of the farms.
The study is based on portfolio optimization and mean-variance theory. Grossmargin calculation for 9 years are made for relevant crops that could be grown on the farms. The mean-variance analisys is then based on the grossmargins to be able to get the expected profitability and risk of each crop. The result of the study is different crop portfolios depending on where the farm is located and how riskaverse the farmer is. In most cases field margins is the preferred choise for EFA compliance, but for some riskaversion levels field peas is the best alternative in Östergötland. The field margins is the best alternative because the small area they allocate compared to the other alternatives.
The differens in profitability between the new and the old CAP is specified in SEK per hectare. The difference is largest in Östergötland at riskneutrality. The farm in Östergötland gets a profitability decrease of 448 SEK per hectare at riskneutrality while the farm in Uppland has a decrease in profits of 241 SEK per hectare. The main part of the decrease is due to the lowered total subsidy levels and only a small portion is due to the EFA. Both farms should participate in the greening policy.

Main title:CAP reform 2015-2020
Subtitle:ekonomisk optimering av grödval med hänsyn till risk
Authors:Andersson, Andreas and Grunér, Pontus
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:956
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:CAP, förgröningstöd, medel- och variansanalys, portföljteori
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4690
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4690
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:14 Jul 2015 10:48
Metadata Last Modified:14 Jul 2015 10:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics