Home About Browse Search
Svenska


Carlsson Lervik, Ingrid, 2015. How can being engaged in an alternative marketing network support small scale, rural food entrepreneurs? : a case study of Bondens Egen Marknad in Halland. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
944kB

Abstract

Rural entrepreneurship is promoted as part of current efforts made to sustain rural development, at the same time research on the topic is relatively limited and more knowledge is needed. It is the aim of this thesis to attempt to identify ways in which an alternative marketing network may support small scale, rural food entrepreneurs. The farmer’s market Bondens Egen Marknad is an alternative marketing network for small scale, rural food entrepreneurs and was found to be a suitable case for studying rural entrepreneurship in keeping with the aim of this study. The phenomenon of rural entrepreneurship is complex and shaped by human socio-economic transactions and needs to be studied as such, a phenomenological constructionist approach was thus considered suitable. The findings in this thesis suggests that alternative marketing networks may support rural entrepreneurship in several ways, directly by offering an important sales and marketing channel and indirectly by embedding the member entrepreneurs in the local structure and thereby providing access to additional resources such as knowledge and comradeship. By offering insights into how alternative marketing networks may support rural entrepreneurship, it is hoped that the results presented here may further enhance our knowledge about entrepreneurship in rural settings.

,

Företagande och entreprenörskap på landsbygden främjas för hållbar landsbygdsutveckling, samtidigt är forskning inom ämnet relativt begränsad och behöver vidareutveckals. Syftet med detta arbete är att försöka identifiera hur ett alternativt marknadsföringsnätverk kan bidra till att upprätthålla denna typ av företagande. Bondens Egen Marknad är ett marknadsföringsnätverk för småskaliga livsmedelsföretagare på landsbygden och befanns vara ett lämpligt fall för att studera företagande i lantlig miljö enligt syftet med denna studie. Fenomenet med företagande på landsbygden är komplex och formas av socioekonomiska transaktioner, därför ansågs en fenomen-konstruktionistisk ram vara lämplig. Detta arbete visar att ett alternativt marknadsföringsnätverk kan bidra till att upprätthålla företagande på landsbygden på flera sätt, direkt genom att erbjuda en viktig försäljnings och marknadsföringskanal och indirekt genom att inbädda medlemmarna i nätverket i den lokala strukturen, vilket ger tillgång till ytterligare resurser såsom kunskap och kamratskap. Genom att erbjuda en inblick i hur ett alternativt marknadsföringsnätverk kan vara med på att stötta företagande på landsbygden, är förhoppningen att detta arbete kan bidra till ökad förståelse av entreprenörskap i lantlig miljö.

,

Entreprenørskap fremheves ofte som et virkemiddel for å opprettholde en holdbar bygdeutvikling, samtidig er forskningen på området relativt begrenset og det er behov for mer kunnskap om entreprenørskap i denne type miljø. Formålet med denne masteroppgaven er å prøve og identifisere hvordan et alternativt markedsføringsnettverk kan være med på å opprettholde denne typen av entreprenørskap. Bondens Egen Marknad er et alternativt markedsføringsnettverk og ble valgt som case da nettverket ble funnet passende for formålet med oppgaven. Fenomenet entreprenørskap på landsbygden består av sammensatte sosiale og samfunnsøkonomiske forhold og bør derfor utforskes som dette, en fenomenologisk-konstruksjonistisk ramme ble derfor valgt. Denne oppgaven konkluderer med at et alternativt markedsføringsnettverk kan bidra til å opprettholde entreprenørskap på landsbygden på flere måter, direkte ved å tilby en viktig salgs-og markedsføringskanal, og indirekte ved å inkludere medlems-entreprenørene i den lokale strukturen, og dermed gi tilgang til andre viktige resurser som kunnskap og kameratskap. Ved å bidra med innsikt i hvordan et alternativt markedsføringsnettverk kan være med på å opprettholde entreprenørskap på landsbygden, er det å håpe at denne oppgaven kan bidra til økt forståelse av landsbygdsentreprenørskap og holdbar bygdeutvikling.

Main title:How can being engaged in an alternative marketing network support small scale, rural food entrepreneurs?
Subtitle:a case study of Bondens Egen Marknad in Halland
Authors:Carlsson Lervik, Ingrid
Supervisor:Gaddefors, Johan
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:955
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM024 Food - Innovation and Market - Master's Programme
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:alternative marketing networks, local embeddedness, rural food entrepreneurship
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4687
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4687
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:14 Jul 2015 09:40
Metadata Last Modified:14 Jul 2015 09:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics