Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Oskar and Hedlund, Andreas, 2015. Ansvarsfulla inköp och identitet : en fallstudie om CSR-arbetet på ICA Kvantum Gottsunda. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
906kB

Abstract

Initiativ inom Corporate Social Responsibility (CSR) har varit ett debatterat ämne inom den företagsekonomiska forskningen under senare decennier. Hittills har ingen allmänt accepterad definition etablerats om vad CSR är och hur det kan tillämpas i strategisk mening inom organisationer och företag.
Inom livsmedelsbranschen har principer för CSR blivit en trend där företagen alltmer erbjuder ekologiska- och närproducerade livsmedel. Efterfrågan på dessa livsmedel har ökat avsevärt under de senaste tio åren.
I denna uppsats undersöks hur företags inköp av livsmedel med ansvarsfull karaktär kan påverka företagsidentiteten och genom denna påverkan även influera företagsimagen.
Ett gap i forskningen har identifierats angående den påverkan som CSR-engagemang kan ha på företagsidentiteten och i sin tur företagsimagen. Med bakgrund mot detta har syftet med uppsatsen formulerats enligt följande:
Syftet med denna uppsats är att identifiera och diskutera hur CSR-arbete via ansvarsfulla inköp kan påverka ett livsmedelsföretags företagsidentitet.
Uppsatsen tillämpar en kvalitativ fallstudie på livsmedelsbutiken ICA Kvantum Gottsunda med en induktiv ansats. Ett teoretiskt ramverk presenteras innehållande teorier om Corporate Social Responsibility, Inköp, Företagsidentitet och Företagsimage. I analysen av det empiriska materialet med användning av det teoretiska ramverket drar författarna slutsatsen att företagsidentiteten påverkats av dessa inköp. Dock är det viktigt att poängtera att begreppet företagsidentitet är komplext. Beteendet hos medarbetarna genom engagemang, intresse och attityder till CSR har tillsammans med en väl kommunicerad bild av företaget identifierats som nyckelfaktorer till en ansvarsfull identitet.
Uppsatsen bidrar till forskningslitteraturen inom strategisk CSR genom att kombinera teorier om CSR, inköp, identitet och image, och på så sätt visa hur inköpsfunktionen i en organisation kan påverka ett företags identitet.

,

Principles of Corporate Social Responsibility (CSR) has been a highly debated area in business research during the past few decades, yet there is no clear definition of what CSR is and how it can be implemented strategically in organizations. In the food retail business these principles have become a major trend where organizations want to supply more green and organic products for their customers. These customers have also shown an increased demand for these kinds of products. The authors of this essay find it interesting to observe if this CSR-approach can influence corporate identity and through this identity also affect their corporate image. In the business literature there is no significant research that puts CSR next to corporate identity and corporate image. Therefore the purpose of this essay is to identify and discuss how CSR-initiatives through responsible organizational purchases can influence the corporate identity at a grocery store.
The study is carried out through a case study at the grocery store ICA Kvantum Gottsunda. A qualitative method is used with an inductive approach.
The study presents a theoretical framework that contains theories about general CSR, organizational purchases, corporate identity and corporate image.
Through the analysis of the empirical findings along with the theoretical framework, the authors conclude that the corporate identity is influenced by the CSR-work, though the corporate identity is a very complex and subjective trait. The behavior in the organization, through attitudes and interests can combined with a well performed external communication be a key factor in enhancing the corporate identity with CSR.
This study contributes to the academic field of strategic CSR. The authors of this essay build their theoretical framework by combining theories about CSR, organizational purchases, corporate identity and corporate image. This framework is used to examine the influence that responsible purchases has on a company´s identity.

Main title:Ansvarsfulla inköp och identitet
Subtitle:en fallstudie om CSR-arbetet på ICA Kvantum Gottsunda
Authors:Eriksson, Oskar and Hedlund, Andreas
Supervisor:Gaddefors, Johan and Roos, Annie
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:954
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:CSR, inköp, företagsidentitet, företagsimage
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4686
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4686
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:14 Jul 2015 09:31
Metadata Last Modified:14 Jul 2015 09:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics