Home About Browse Search
Svenska


Rackborg Johansson, Sofia, 2015. Omvårdnad av valp med gastroenterit : djursjukskötarens roll. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
441kB

Abstract

Gastroenterit är ett av de vanligaste sjukdomstillstånden hos hundar och orsakerna till pro-blemet kan vara många. Virus, parasiter, bakterier, främmande kroppar, toxiner och foder-känslighet är några faktorer som kan leda till inflammation i magtarmkanalen. Valpar är den åldersgrupp som oftast drabbas av gastroenterit och på grund av outvecklade organfunktioner har de svårt att kompensera för de fysiologiska komplikationer som kan uppstå. På grund av outvecklad glukoneogenes, nedsatt förmåga att koncentrera urin och outvecklad termogenes drabbas valpar under sex månaders ålder lätt av hypoglykemi, dehydrering eller hypotermi. Syftet med detta arbete var att sammanställa evidensbaserade omvårdnadsåtgärder för valpar med gastroenterit och beskriva lämpliga rådgivningsaspekter till djurägare för att på så sätt öka det profylaktiska arbetet. Då valpar skiljer sig från den vuxna hunden på många sätt krävs att vården anpassas till dess särskilda behov, vilket djursjukskötaren behöver ha kunskap om.
Omvårdnaden till valpar med gastroenterit består främst av understödjande behandling i form av vätsketerapi och näringstillförsel. Därtill ska en noggrann övervakning ske av vätskeba-lans, kroppstemperatur, elektrolytbalans och blodsockernivå. Flera studier som redovisas i arbetet visar att svält ska undvikas vid behandling av dessa patienter och att en tidig enteral utfodring istället kan ges för att påskynda läkningsprocessen. Djurägare ska rådas att hålla uppsikt över sin valp för att undvika förtäring av olämpligheter, på så sätt kan gastroenterit förebyggas. Även rådgivning kring vaccinering och avmaskning tillhör djursjukskötarens roll. Veterinärvård ska rekommenderas till valpar med ihållande kräkningar och diarré.

,

A common condition affecting puppies is acute gastroenteritis. The causes can be many and include viruses, parasites, bacteria, foreign bodies, toxins and food sensibility. Puppies are the individuals who often suffer from gastroenteritis and because of undeveloped functions, they are unable to compensate for the physical complications that may arise. Due to the immaturity gluconeogenesis, impaired ability to concentrate urine and undeveloped thermogenesis, pup-pies under the age of six months are easily affected with hypoglycemia, dehydration or hypo-thermia. This thesis is done with the aim of compiling evidence-based nursing interventions for puppies with gastroenteritis and describes appropriate counseling aspects of owners to thus increase the prophylactic work. Where puppies differ from adults in many respects, the nursing process should be adapted to their specific needs. The veterinary nurse needs to have knowledge about this.
Nursing care to puppies with gastroenteritis mainly include supportive therapy in form of flu-id therapy and nutrition. In addition, an accurate monitoring of fluid balance, body tempera-ture, electrolyte balance and blood sugar level should be made. Several studies presented in the thesis show that starvation is to be avoided when treating these patients and that an early enteral feeding can be conductive to prevent gastroenteritis. Pet owners should be advised to keep watch over their puppy to avoid ingestion of inappropriate devices, thus gastroenteritis can be prevented. Advices concerning also vaccinations and deworming belongs to the role of veterinary nurse. Puppies with persistent vomiting and diarrhea should be recommended to receive veterinary care.

Main title:Omvårdnad av valp med gastroenterit
Subtitle:djursjukskötarens roll
Authors:Rackborg Johansson, Sofia
Supervisor:Attrell, Barbro
Examiner:Nyman, Görel
Series:Kandidatarbete inom djursjukskötare kandidatprogram / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2015:16
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:gastroenterit, valp, djuromvårdnad, djursjukskötare, gastroenteritis, puppy, veterinary nursing, veterinary nurse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4901
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4901
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:07 Oct 2015 15:10
Metadata Last Modified:07 Oct 2015 15:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics