Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Sara, 2015. TRIAGE på akuten : hund och katt. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Konceptet triage kom till redan på 1800-talet under Napoleons tid och används idag på akutmottagningar världen över. Triage är en kort fysisk undersökningen som är av stor betydelse för att kunna känna igen kritiskt sjuka patienter på ett snabbt och effektivt sätt så de som är i störst behov av vård behandlas först. En idealisk triage bör inte ta mer än två minuter att utföra.
Vid triagering är det viktigt att först och främst bedöma luftvägar, andning och cirkulation, som omfattar puls, slemhinnor, CRT, andningsfrekvens och mönster för att kunna upptäcka livshotande tillstånd som kräver omedelbar veterinärvård. Genom den här bedömningen kan sedan en prioritering av patienterna ske. Patienterna delas in i olika kategorier efter en strukturerad triageskalas kriterier. Idag är det framför allt fyra stycken triageskalor som används internationellt. Samtliga är femgradiga och är utformade av experter inom akutsjukvården. Det har visat sig genom studier att prioriteringen av patienter sker på ett mer korrekt sätt om en strukturiserad triageskala används vid triage.
Den här litteraturstudien innehåller information om de fysiologiska grundparametrarna som är viktiga att undersöka vid en triage och i vilken ordning de bör undersökas, en kortare beskrivning av de triageskalor som används främst idag och vad djursjukskötarens roll är vid triage av akuta patienter.

,

The concept of triage was introduced as early as the 1800s during the time of Napoleon and is nowadays used as a priority system in the emergency rooms around the world. Triage is a brief physical examination which is of a great importance to be able to detect critically ill patients in a rapid and effective way so that those in most need of care will be treated first. An ideal triage should not take more than two minutes to perform.
During a triage it is important to first and foremost examine the airway, breathing and circulation, which includes: heart rate, mucous membranes, CRT, breathing frequency and pattern to be able to detect life threatening conditions that requires immediate veterinary care.
Through this assessment a prioritizing of patients can be made. The patients are divided into different categories according to criteria of a structured triage scale. Today there are primarily four triage scales that are used internationally. All are five-level scales and are designed by experts in the emergency care. It has been shown through studies that a prioritization of patients becomes more accurate if a standardized triage scale is used.
This literature review provides information about the basic physiological parameters that are important to examine during a triage and in what order they should be performed, a brief description of the most common triage scales that are mainly used today and what the veterinary technician´s role is when it comes to triage of the emergency patients.

Main title:TRIAGE på akuten
Subtitle:hund och katt
Authors:Larsson, Sara
Supervisor:Palmqvist, Hanna
Examiner:Nyman, Görel
Series:Kandidatarbete inom djursjukskötare kandidatprogram / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2015:15
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:triage, hund, katt, nursing, emergency
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4900
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4900
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:07 Oct 2015 14:59
Metadata Last Modified:07 Oct 2015 14:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics