Home About Browse Search
Svenska


Bergstén, Olivia, 2015. Brännskador hos hund : omvårdnadsbehov och sårvård vid termisk brännskada. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
647kB

Abstract

Brännskador hos våra sällskapsdjur är ovanligt men när de väl inträffar kan dessa patienter komma att kräva omfattande omvårdnad och sårvård beroende på skadans omfattning. Syftet med detta examensarbete i djuromvårdnad var att ta reda på vilka omvårdnadsbehov den brännskadade hunden har samt hur sårvården av brännskadan bör utformas när skadan orsakats av värme. Arbetet bygger på en litteraturstudie samt intervjuer med verksamma veterinärer och djursjukskötare.
I vissa fall är prognosen så pass dålig att avlivning är motiverat men med god omvårdnad och lämplig sårvård kan även svårt brännskadade hundar återhämta sig från sina skador. Brännskador kan ha olika djup och omfattning vilket styr hur stort behov hunden har av veterinärvård. Omvårdnadsbehoven på klinik hos en hund med omfattande brännskador är under det första dygnet främst vätsketerapi och smärtlindring, själva brännskadan tas om hand när patienten stabiliserats. Sårvården vid brännskador beror likaså den på skadans djup och omfattning. Tidig prioritet, oavsett skadans djup och omfattning, är kylning, spolning och debridering. Vissa brännskador kan behöva kirurgiskt ingripande för att minska risken för komplikationer som infektion, ärrbildning samt minskad rörlighet. För att främja återhämtning spelar även nutrition och patientkomfort en stor roll. Ett holistiskt synsätt från djursjukskötaren och annan verksam personal är av yttersta vikt för att ge de svårt brännskadade patienterna en så god omvårdnad och överlevnadschans som möjligt.

,

Burns in companion animals are rare but when they do occur, these patients may require extensive nursing and wound care, depending on the extent of the injury. The purpose of this bachelor thesis in veterinary nursing was to find out how to nurse dogs with burns and how wound care of burns should be designed in case of thermal injury. The thesis is based on a literature review and on interviews with practicing veterinarians and veterinary nurses.
In some cases the prognosis is so poor that euthanasia is indicated, however, dogs with severe burns can recover from their injuries with good nursing and proper wound care. Burns can have different depth and extent, which determines how great the dog’s need for veterinary care is. The nursing needs of the hospitalized dog with extensive burns are during the first 24 hours mainly fluid therapy and pain relief. The burn wound itself is taken care of when the patient is stabilized. Wound management and care depends on the depth and extent of the burn, though cooling, lavage and debridement is early priority in all types of burns. Some burns may need surgical intervention to reduce the risk of complications such as infection, scarring and loss of mobility. In order to promote recovery, nutrition and patient comfort also plays an important role. A holistic approach from the veterinary nurse and other staff is of utmost importance to give the patients with burn as good nursing and chance of survival as possible.

Main title:Brännskador hos hund
Subtitle:omvårdnadsbehov och sårvård vid termisk brännskada
Authors:Bergstén, Olivia
Supervisor:Wiklund, Maja
Examiner:Nyman, Görel
Series:Kandidatarbete inom djursjukskötare kandidatprogram / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2015:13
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:termisk brännskada, hund, omvårdnandsbehov, sårvård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4898
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4898
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:07 Oct 2015 14:16
Metadata Last Modified:07 Oct 2015 14:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics