Home About Browse Search
Svenska


Caringe, Andreas and Mossberg, Emil, 2015. Avskaffandet av revisionsplikten : en litteraturstudie över intressenters inställning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
739kB

Abstract

Revision är en granskning av ett företag. I uppsatsen avser revision granskningen av företagets finansiella information. Revision var lagstadgat i Sverige för samtliga aktiebolag till 2010 då revisionsplikten togs bort för små aktiebolag. Det finns en rad olika åsikter om vilka effekter avskaffandet fick. Studien har för avsikt att undersöka hur inställningen till revision hos fyra intressenter har ändrats sedan avskaffandet av revisionsplikten. Dessa intressenter är små aktiebolag, kreditgivare, revisionsbyråer och Skatteverket. Studien avser även att undersöka om användandet av revision har förändrats sedan avskaffandet.
För att analysera intressenternas inställning till revision har vi utgått från teorier om vilken funktion revision har för intressenterna och samhället. Revisionens syfte kan ses ur flera olika teoretiska perspektiv. Denna studie utgår från fem olika perspektiv på vad revision är: försäkran, förbättring, försäkring, komfort och legitimering. Intressentmodellen har använts för att illustrera intressenter relationen till revisionen. De fem perspektiven och intressentmodellen utgör den teoretiska syntes som bildar vår analysmodell.
Det har gjorts ett stort antal examensarbeten rörande revisionspliktens avskaffande sedan 2010. Vi valde metoden kvalitativ litteraturstudie eftersom vi såg en möjlighet att använda alla dessa uppsatser för att få tillgång till en större mängd empiri. Uppsatsen är kvalitativ eftersom syftet är att öka förståelsen för ämnet, inte dra statistiska slutsatser. Empirin som användes är uppsatser skrivna sedan 2013 och har identifierats utifrån en checklista, där uppsatsernas syfte har jämförts med vårt. Totalt användes 24 uppsatser. Vår empiri består av en sammanfattning av uppsatserna i tabellform, där uppsatsernas syfte, metod, undersökta intressenter och resultat presenterats. Sedan följer vårt resultat där vi analyserar intressenternas inställning utifrån uppsatsernas empiri med hjälp av vår analysmodell.
Resultatet visar att samtliga intressenter har en positiv inställning till revision, med undantag för de små bolag som har gjort sig av med revisorn. Den vanligaste inställning till revision bland intressenterna som kan identifieras genom vår analysmodell var komfort och försäkran. Även legitimering och förbättring kunde identifieras, dock inte i samma utsträckning som tidigare perspektiv. Revision som försäkring är det enda perspektiv som inte identifieras i intressenternas inställning. Överlag kan vi se ett skifte från inställning av revisorn som legitimerar räkenskaperna till en roll som en ekonomisk konsult, det vill säga förbättring. Det är rimligt eftersom revisorn inte längre har monopol på att godkänna redovisningen. Slutsatsen är att revision är viktigt för intressenterna, men inte avgörande för små aktiebolag.

,

This paper investigates four stakeholders (small limited liability firms, Swedish tax authority, credit institutes and auditing industry) change in approach towards audit among small firms since the audit became voluntary in 2010. We use the method of a qualitative literature review too synthesize the findings of 24 theses that investigated different aspects of the voluntary audit in Sweden. A qualitative method is useful since our goal is to increase the understanding of auditing, not to draw any statistic conclusions. A literature review gives us the opportunity to use a large amount of empirical data. The general view is that the stakeholder’s approach towards voluntary audit is positive, except among firms that no longer uses auditing. The most common approach is that auditing is a comfort (Pentland, 1993) and an assurance (Wallace, 1980). Furthermore the function of the audit has shifted from legitimizing (Power, 1996) the audit towards improving the financial reports of the firm since the auditor no longer has monopoly on the approving. Instead he/she now operates more as a general business consultant. The general conclusion is hence that the audit is useful but not crucial for a small firm.

Main title:Avskaffandet av revisionsplikten
Subtitle:en litteraturstudie över intressenters inställning
Authors:Caringe, Andreas and Mossberg, Emil
Supervisor:Hansson, Helena
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:944
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:revision, revisionsplikt, litteraturstudie
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4660
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4660
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:13 Jul 2015 08:12
Metadata Last Modified:13 Jul 2015 08:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics