Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Sanna, 2014. Dödsorsaker och överlevnad hos svenska katter diagnosticerade med hypertrofisk kardiomyopati. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
359kB

Abstract

Hypertrofisk kardiomyopati, HCM, är kattens vanligaste hjärtmuskelsjukdom. Katter med HCM kan leva länge men ett ansenligt antal drabbas av hjärtsvikt, arteriell tromboembolism (ATE) eller plötslig död. Sjukdomen karakteriseras av en icke kongenital koncentrisk hypertrofi utan dilatation av vänster kammare. Etiologin för sjukdomen är inte helt klarlagd men den har visats vara genetiskt betingad hos flera raser och ha ett autosomalt dominant nedärvningsmönster. Kliniskt är HCM en uteslutningsdiagnos som ställs vid en ultraljudsundersökning av hjärtat då andra orsaker till hjärtmuskelhypertrofi uteslutits.
Syftet med detta arbete var att undersöka dödsorsaker och överlevnaden hos katter diagnosticerade med HCM samt att undersöka olika kliniska variablers diagnostiska värde.
Katter som under perioden 2005-01-01 till 2010-12-31 fick diagnosen HCM på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala men ej utvecklat kongestiv hjärtsvikt vid diagnostillfället inkluderades i studien. Hypertrofisk kardiomyopati definierades som kammarväggstjocklek i diastole på ≥ 5 mm och/eller både hypertrofierade papillarmuskler och Systolic anterior motion (SAM) av mitralisseglet har definierats som diagnostiska kriterier för HCM.
Totalt 79 katter inkluderades i studien. Ålder vid diagnos varierade från 2 månader till 16 år (medianålder 4 år) och medianuppföljningstiden var 1290 dagar. För den studerade populationen katter med HCM var medianlivslängden 12,5 år. Hankatter var tydligt överrepresenterade. Av de 44 katter som avlidit under uppföljningsperioden dog/avlivades 52 % av hjärtrelaterade problem. Bland katterna som dog en hjärtrelaterad död (n= 23) dog 26 % plötsligt, 17 % avlivades pga. ATE och 57 % dog/avlivades pga. hjärtsvikt. För diagnos och prognos bör ett ultraljud göras. Vid multivariabel analys avseende hjärtrelaterad död visades ultraljudsvariablerna för septal vänster kammarväggstjocklek i diastole (IVSd), vänster förmaksstorlek (LA/Ao kvoten), vänster förmaks inre diameter i diastole (LVIDd) och LVEDD/mean wall som är ett mått av koncentrisk hypertrofi vara prognostiskt viktiga. Den totala mortaliteten påverkades av ultraljudsvariablerna för septal vänster kammarväggstjocklek i diastole (IVSd) och vänster förmaksstorlek (LA/Ao kvoten). Varje ökning av IVSd i millimeter ökade risken att dö i HCM 1,4 gånger och för varje ökning av LA/Ao kvoten med en enhet ökade risken att dö i HCM 4,4 gånger. Ålder vid diagnos, kön, blåsljudsgrad (1-6), kastrationsstatus, hjärtfrekvens, fractional shortening (%), tjockleken på vänster kammares yttervägg i diastole (LVPWd) och vänster kammares inre diameter i systole (LVIDs) hade ingen signifikant påverkan på prognosen för asymptomatiska katter.

,

Hypertrophic cardiomyopathy, HCM, is the most common cardiac disease in cats. Some affected cats may have long survival times but a considerable proportion of cats with HCM develop congestive heart failure, arterial thromboembolism (ATE) or suffer sudden death. HCM is a primary myocardial disease characterised by a non-congenital concentric hypertrophy of the ventricular walls without concomitant ventricular dilation. The disease is diagnosed by echocardiography when other conditions causing secondary hypertrophy of the myocardium have been ruled out. The etiology is not fully understood but the disease has been shown to be of genetic origin in several breeds with an autosomal dominant inheritance pattern.
The aim of this study was to investigate causes of death and survival times of cats diagnosed with HCM and evaluate the prognostic value of selected clinical variables.
Cats examined at the University Animal Hospital in Uppsala between 2005-01-01 and 2010-12-31 with the diagnosis of HCM without clinical signs of congestive heart failure at time of initial diagnosis were included in the study. Hypertrophic cardiomyopathy was defined as ventricular wall thickness in diastole (IVSd and LVPWd) ≥ 5 mm and/or both hypertrophied papillary muscles and systolic anterior motion (SAM) of the mitral valve were used as definition of HCM.
79 cats met the inclusion criteria and were included in the study. Age at diagnosis varied from 2 months to 16 years with a median age of 4 years and median follow up-time of 1290 days. Median lifespan was 12,5 years and there was a clear overrepresentation of male cats. During the follow up period, 44 cats died, 23 of them due to a cardiac event. Out of these 23 cats, 26 % died suddenly, 17 % were euthanized due to ATE and 57 % because of congestive heart failure. In the multivariable analysis, cardiac mortality was influenced by septal diastolic thickness (IVSd), the variable of left atrial size (LA/Ao ratio), left ventricular inner diameter during diastole (LVIDd) and LVEDD/mean wall, which is a measure of concentric hypertrophy. The septal diastolic thickness (IVSd) and the variable of left atrial size (LA/Ao ratio) also influenced the all-cause mortality. For every increase in IVSd of 1 mm the risk of dying a cardiac-related death increased 1,4 times. For the LA/Ao ratio the risk increased 4,4 times for every increase per unit. Age at diagnosis, sex, murmur grade, fractional shortening, heart rate, left ventricular posterior wall in diastole (LVPWd), left ventricular inner diameter in systole (LVIDs) and whether castrated or not had no influence on the prognosis for asymptomatic cats.

Main title:Dödsorsaker och överlevnad hos svenska katter diagnosticerade med hypertrofisk kardiomyopati
Authors:Andersson, Sanna
Supervisor:Häggström, Jens
Examiner:Hamlin, Helene
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2014:18
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:hypertrofisk kardiomyopati, katt, överlevnad, ultraljud, prognos, hypertrophic cardiomyopathy, cat, survival, echocardiography, prognosis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4657
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4657
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:13 Jul 2015 07:20
Metadata Last Modified:13 Jul 2015 07:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics