Home About Browse Search
Svenska


Lundberg, Therese, 2013. Tävlingsmomentets inverkan på Islandshästens munhälsa. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)


Full text not available

Abstract

Studier har visat att utrustningsorsakade munhåleskador är vanligt hos svenska rid- och travhästar i träning. Förekomst av utrustningsrelaterade skador på regelbundet ridna Islandshästar finns dock inte beskriven i litteraturen. Inte heller har ett tävlingsmoments eventuella inverkan på munhälsan hos hästar undersökts. Tre olika grupper av Islandshästar i olika rid/träningsstatus har undersökts. Grupp 1 bestod av tävlande hästar som precis avslutat ett tävlingsdeltagande. Grupp 2 bestod av hästar som regelbundet reds minst tre dagar i veckan på olika nivåer och grupp 3 bestod av en grupp av hästar på Island som inte haft bett i munnen på mer än 6 månader. Skador i främre delen av munhålan dokumenterades efter storlek, placering och som akuta eller kroniska förändringar. Studien visade att skador i främre delen av munhålan är vanligt hos Islandshästar i träning och tävling. Hästarna som tävlades hade både fler och allvarligare skador än hästar som reds (grupp 2) och hästar som inte reds (grupp 3). Även hästar som reds hade fler skador i främre delen av munhålan än de som inte reds. Ridning på stångbett ger högre förekomst av skador på laner än ridning på tränsbett emedan det senare ger högre förekomst av skador i mungipor och kindslemhinnan i P2-regionen. Olika typer av bett kunde alltså kopplas till olika typer av skador vilket är viktigt att veta, både i samband med betseltillpassning och i samband med bedömning av aktuella tävlingsreglementens relevans.

,

Oral soft tissue injuries due to training with a bit and bridle are common disorders among Swedish riding horses and Swedish standardbred horses in training. To investigate the prevalence of oral soft injuries due to riding with a bit and bridle in Icelandic horses and the impact of the competition-moment, three different groups of Icelandic horses were examined. Group 1 consisted of competition horses, which were examined directly after completed contest, group 2 consisted of horses that were ridden at least three days a week on different levels and group 3 consisted of a group of horses in Iceland that had not been ridden for at least 6 months. Soft tissue injuries were documented after size, location, and as acute or chronic. Soft tissue lesions were common in the rostral part of the oral cavity among ridden horses. The incidence was higher and the lesions more severe among competition horses compared to horses only ridden and horses currently not ridden. Horses ridden on a curb bit had higher prevalence of lesions on the bars of the mouth compared to those ridden with a snaffle bit, although the latter had a higher prevalence of lesions in the lip commisure and in the buccal mucosa lateral to the P2/06 teeth. Thus, different bits were associated with certain types of lesions. It is important to have this knowledge in mind when discussing bitting and the relevance of sport rules.

Main title:Tävlingsmomentets inverkan på Islandshästens munhälsa
Authors:Lundberg, Therese
Supervisor:Wattle, Ove
Examiner:Holm-Forsström, Karin
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:24
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:häst, betsel, munhåla, skador, equine dentistry, oral ulceration, bit - induced oral injury
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4654
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4654
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2015 14:35
Metadata Last Modified:22 Sep 2022 07:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics