Home About Browse Search
Svenska


Lundberg, Axel and Magnusson, Ludvig, 2015. Profitability and competitiveness of grain handling at farm level. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The Swedish agricultural sector is currently experiencing substantial structural changes, where the number of agricultural enterprises continuously decreases and the average farm size increases. In order to maintain competitiveness, it is important to be aware and adapt to changes concerning the surroundings of the company (Johnson et al., 2011). Agricultural commodity prices sharply fluctuate on the global market in recent years, affecting the profitability of farmers. High volatility market requires tools to reduce price variations and increases the need of decision-making (Bouder & Beth, 2003). Farm-based grain handling facilities increases the sale options regarding agricultural commodities; a flexible strategy to get additional compensation for the storing the grain produced on the farm (Edling, 2002; Edwards, 2013). Storing and drying on farm is compulsory in order to manage seed production, which is not possible when selling to the grain trader at harvest (Pers. Comm., Gillsjö, 2015). A farm-based grain handling facility means streamlining the farm operations and gives the opportunity to achieve higher profitability.
The aim of this study is to investigate the profitability and competitiveness of farm-based grain handling facilities. The study accounts for the possibility of combining different investments and crop strategies. Profit maximization determines the optimal strategy of the farm with respect to limitations interpreted from empirical data. The strategy varies based on the possibility to segregate the quality of crops. The study uses mathematical programming, empirical data from statistics and interviews of knowledgeable people within the sector. A mixed integer linear programming model is developed in order to find the most profitable strategy.
The results that emerge from this study indicate economic feasibility of farm-based grain handling facilities when seed production is possible. Seed production is a crucial factor regarding the profitability of the optimal strategy of the farm. None of the optimal strategies on the fictitious farms includes an investment in a facility without seed production. However, in order for the farm-based grain handling facility to represent the optimal strategy of the farm, it has to be combined and supplemented by a grain trader at harvest. An investment in exclusively farm-based grain handling facility do not generate higher profitability than selling to the grain trader during the harvest period.

,

Den svenska lantbruksnäringen genomgår för närvarande stora strukturella förändringar där antalet lantbruksföretag kontinuerligt minskar medan den genomsnittliga gårdsstorleken ökar. För att bibehålla företagets konkurrenskraft är det viktigt att vara medveten och anpassa sig till de förändringar som uppkommer i dess omgivning (Johnson et al., 2011). De senaste åren har spannmålspriserna fluktuerat kraftigt på världsmarknaden vilket har påverkat lönsamheten för lantbruksföretag. En marknad med hög volatilitet kräver verktyg för att reducera prisvariationerna och behovet av beslutfattande ökar (Bouder & Beth, 2003). Gårdsbaserade spannmålsanläggningar ökar antalet försäljningstillfällen och försäljningsalternativ för de producerade råvarorna i växtodlingen, d.v.s. en flexibel strategi för att få ytterligare ersättning för den producerade spannmålen (Edling, 2002; Edwards, 2013). Lagring och torkning på gårdsnivå är en förutsättning för att odla utsäde, vilket inte är möjligt vid direktleverans vid skörd (Pers. medd., Gillsjö, 2015). Den gårdsbaserade spannmålsanläggningen effektiviserar verksamheten och möjliggör högre lönsamhet.
Syftet med studien är att undersöka lönsamheten och konkurrenskraften kring gårdsbaserade spannmålsanläggningar på växtodlingsföretag. Studien beaktar möjligheten att kombinera olika investeringsalternativ och växtodlingsstrategier. Den optimala strategin gällande grödor och investeringsalternativ bestäms utifrån ett vinstmaximeringsproblem med beaktandet av empiriskt material. Utformandet av strategin baseras på möjligheten att särhålla olika kvaliteter av grödor. Studien baseras på matematisk programmering, empirisk data från statistik samt intervjuer med sakkunniga inom ramen för studien. I studien byggs en kombinerad linjär- och heltalsprogrammeringsmodell för att finna den mest lönsamma strategin gällande grödor och investeringsalternativ.
Studien visar att det är ekonomiskt möjligt att investera i en gårdsbaserad spannmåls-anläggning när utsädesproduktion är möjlig på gården. Utsädesproduktion är en avgörande faktor gällande lönsamheten för den strategiskt optimala driften för gården. Utan utsädesproduktion är ingen gårdsbaserad spannmålsanläggning ekonomiskt optimal. Genom att sälja till en spannmålshandlare vid skörd uppnås högre lönsamhet än att enbart investera i en spannmålsanläggning på gården. Dock är en kombination av gårdsbaserad spannmålshantering kompletterat med direktleverans vid skörd den mest optimala strategin på större gårdar.

Main title:Profitability and competitiveness of grain handling at farm level
Authors:Lundberg, Axel and Magnusson, Ludvig
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:950
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:farm-based grain handling facilities, mathematical optimization, gross margin, linear programming, grain trader
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4647
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4647
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:10 Jul 2015 12:34
Metadata Last Modified:10 Jul 2015 12:34

Repository Staff Only: item control page