Home About Browse Search
Svenska


Sköldberg, Louise, 2015. To practice corporate responsibility : a study of how Swedish food retailers practice strategic corporate responsibility for image differentiation. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Due to the increase of the emission of greenhouse gas and climate changes more and more customers demand environmentally sustainable products. The increased demand of sustainable products from cradle to grave is something that has affected the food sector. Many retailers within the food sector feel that they are less or more forced to be environmentally friendly. Nowadays many retailers have chosen to show customers and stakeholders that they want to “do good” by publishing annual sustainability reports.
The Swedish food market has been one of many markets investing in being environmentally friendly. In the food retail sector ICA, Coop and Axfood have over 80 per cent of the total market share. This has resulted in them having a big impact on the food market. All three retailers have chosen to publish public sustainability reports and are thereby including Corporate Responsibility in their business strategy. This study focuses on how the retailers practice strategic corporate responsibility for image differentiation.
The study has a qualitative method approach and consists of a case study. The empirical data was collected from ICA, Coop and Axfood’s sustainability reports. The data was related to strategic CR. According to findings in the study the food retailers practice strategic CR for differentiation but their environmental strategy is not always the same as their business strategy. This is an important piece if the company wants to be environmentally friendly but also for survival in the long run. If a company’s enivoronmental strategy differs from their business ditto, this is something that could harm the company’s market position in the future.
CR and strategic CR is, however, a rather new field. Further research is required in this topic in order to investigate how food retailers should develop their strategy to get the best long-term effects.

,

Ökade utsläpp av växthusgaser och klimatändringar har resulterat i att kunder efterfrågar mer hållbara produkter. Denna ökade efterfråga av hållbara produkter, från jord till bord, har också påverkat matsektorn. Många livsmedelsbutiker inom matsektorn känner sig mer eller mindre tvingade att vara miljövänliga. Nuförtiden har många livsmedelsbutiker valt att visa sina intressenter och kunder att de är miljövänliga genom att publicera årliga hållbarhetsrapporter.
Den svenska livsmedelsmarknaden är en av många marknader som investerat i att bli mer miljövänlig. Livsmedelsbutikerna ICA, Coop och Axfood har tillsammans i dagsläget mer än 80 procent av de totala marknadsandelarna på matmarknaden. Detta har resulterat i att de har ett stort inflytande på matmarknaden. De tre livsmedelsbutikerna har valt att publicera hållbarhetsrapporter som är tillgängliga för allmänheten och har i och med detta också valt att inkludera företagsansvar i deras företagsstrategi. Den här studien fokuserar på hur livsmedelsbutiker tillämpar strategisk Corportate Responsibility för att kunna särskilja sin företagsimage från andra konkurrenter.
Studien har en kvalitativ utformningsmetod och utgår från en fallstudie. Den empiriska datan är hämtad från ICAs, Coops och Axfoods hållbarhetsrapporter. Datan var relaterad med strategiskt företagsansvar. Studien stärkte påståendet om att livsmedelsbutiker utövar strategiskt företagsansvar för att särskilja sig från andra. Dock är inte alltid företagsstrategin densamma som deras miljöstrategi. Detta är en viktig pusselbit om företaget vill vara miljövänligt men även om företaget vill överleva i det långa loppet. Om de ej har en företagsstrategi som är densamma som miljöstrategin kan det skada företagets framtida inflytande på markanden.
Dock är företagsansvar och strategiskt företagsansvar ett ganska nytt ämne. Framtida studier är nödvändiga inom ämnet för att undersöka hur matföretag ska utveckla sin strategi för att få bäst effekt i det långa loppet.

Main title:To practice corporate responsibility
Subtitle:a study of how Swedish food retailers practice strategic corporate responsibility for image differentiation
Authors:Sköldberg, Louise
Supervisor:Kokko, Suvi
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:948
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:corporate responsibility, image differentiation, food retail
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4635
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4635
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:09 Jul 2015 14:10
Metadata Last Modified:09 Jul 2015 14:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics