Home About Browse Search
Svenska


Baudou, Louise and Pettersson, Knapp Maria, 2015. Varumärkesarbete vid intern konkurrens : en studie om hur intern konkurrens, organisationskultur och intern kommunikation påverkar Riksmäklarens varumärkesarbete. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
901kB

Abstract

Varumärkets betydelse har under de senaste årtiondena förändrats, från att enbart informera om en produkt eller tjänst till att också fylla ett känslomässigt behov hos kunder. I denna studie undersöks hur Riksmäklaren arbetar med sitt varumärke. Ett aktivt varumärkesarbete leder till att företag utvecklar ett starkare varumärke, vilket ofta förknippas med konsumentlojalitet. Inom mäklarföretag förekommer intern konkurrens på grund av provisionslön. Svårigheten i Riksmäklarens varumärkesarbete ligger därför i att internt ha en gemensam uppfattning om varumärkets betydelse. Ett sätt att arbeta med varumärket är att bygga en kultur som återspeglar företagets kärnvärden. En väl fungerande kommunikation underlättar också för att samla alla medarbetare i riktning mot företagets mål. Därför är syftet med den här studien att undersöka ett mindre företags varumärkesarbete utifrån organisationskultur och intern kommunikation. Det som studien ämnar svara på är hur företag får alla medarbetare att arbeta mot samma mål när intern konkurrens förekommer och i vilken mån en tydlig kultur och en god kommunikation kan leda till ett starkare varumärke i Riksmäklaren. Studien har en kvalitativ forskningsstrategi med en fallstudiedesign.
Semistrukturerade intervjuer har genomförts. Riksmäklarens ledord är offensivitet, engagemang och ödmjukhet och de strävar efter att dessa ska genomsyra allt i företaget.
Företaget startades år 1974 av Tiit Lüllmaa och är en mäklarbyrå som är verksam inom Uppsala, Knivsta och Östhammars kommun. Det är drygt 20 fastighetsmäklare som jobbar fördelat på 3 kontor i Uppsala. Deras slogan och vision är “Mäklaren genom livet” vilket betyder att företaget vill vara med från första lägenheten till att hitta drömvillan. Tjänster är interaktiva processer och beroende på hur dessa processer utvecklas internt skapas olika varumärkesbudskap. En tydlig kultur kan fungera som en riktlinje för vilka normer, värderingar och attityder som gäller för att uppnå ett konsekvent agerande i företaget. Men det finns olika åsikter om det är till fördel med enighet och entydighet i en föränderlig omgivning.
Vissa menar att en komplex omgivning skapar mångtydighet och att det skapar en dynamik i företaget. Då blir flexibiliteten en viktig faktor. Intern konkurrens anses ofta vara ett negativt fenomen men en fördel kan vara att det skapar flexibilitet. När det finns ett informationsflöde
genom hela verksamheten, både vertikalt och horisontellt, skapas bättre förutsättningar för insamling av information, förankring av förslag och minskning av konflikter och missnöje.
Riksmäklaren arbetar aktivt med att utveckla en ”vi-känsla” i företaget genom att ha en öppen kommunikation och en kultur som tydligt förmedlar kärnvärdena.

,

During the last decade the meaning of brands has changed. From solely inform about a product or service to develop and fulfill a customer's emotional needs. This study explores branding within Riksmäklaren, a real estate firm based in Uppsala. To obtain consumer loyalty the company needs to develop a strong brand, which will only happen if they actively work with branding. Commission salary is one of the underlying factors of internal competition in real estate firms. If internal competition occurs the common image of the brand can be negatively affected. Thus the problem with creating a common brand image arises. The research questions aim to answer how Riksmäklaren works with branding. The questions in this study are; how do you get all employees to work towards the same goal when internal competition occurs at the firm? And how can a strong culture and a well functioning communication lead to a stronger brand in Riksmäklaren? To answer these
questions we have preformed a qualitative case study with an inductive approach. Four employees at Riksmäklaren was interviewed. We found that one way to work against this
problem is to make sure the organizational culture reflects the core values of the firm. Also, a well functional communication facilitates the work of getting all employees working towards the same goal. Riksmäklaren are actively working to develop a team spirit within the company.

Main title:Varumärkesarbete vid intern konkurrens
Subtitle:en studie om hur intern konkurrens, organisationskultur och intern kommunikation påverkar Riksmäklarens varumärkesarbete
Authors:Baudou, Louise and Pettersson, Knapp Maria
Supervisor:Gaddefors, Johan and Roos, Annie
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:937
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC, NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:varumärke, varumärkesutveckling, intern konkurrens, intern kommunikation, organisationskultur, tjänsteföretag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4640
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4640
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2015 08:55
Metadata Last Modified:10 Jul 2015 08:55

Repository Staff Only: item control page