Home About Browse Search
Svenska


von Hellens, Anastasia, 2015. Pharmaceuticals leaching from biosolids amended soils. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Biosolids are currently applied on arable land in order to recirculate nutrients from urban areas. Biosolids have been reported to contain organic con-taminants such as pharmaceuticals; thereby the impact of spreading of bio-solids on the environment has to be investigated. This study aims to investigate the transport of pharmaceuticals in lab-scale soil columns using undis-turbed soil of different texture (i.e. clay, loam and loamy sand). The selected pharmaceuticals included ß-blockers (i.e. atenolol, metoprolol, propranolol and sotalol), antidepressants (i.e. amitriptyline, carbamazepine, citalopram, diazepam, fluoxetine, lamotrigine, oxazepam, sertraline, venlafaxine and zolpidem) and antibiotics (i.e. azithromycin, ciprofloxacin, clarithromycin, norfloxacin, ofloxacin, roxithromycin, sulfamethoxazole and trimethoprim). The soil columns with the highest clay content showed highest leaching regarding both relative mass and concentration from 9 out of 12 selected pharmaceuticals. The leaching of the pharmaceuticals (absolute amount) decreased in order of clay > loam > loamy sand. Carbamazepine, metoprolol and oxazepam leached highest (absolute amount) whereas trimethoprim, fluoxetine and citalopram leached the lowest (absolute amount). This indicates that the soil texture affect the leaching behaviour of pharmaceuticals by rapid flow through macropores. A correlation between leaching behaviour and physicochemical properties of pharmaceuticals showed hydrophobicity to be significantly negatively correlated with leaching (p < 0.05, spearman correlation). However, the study also concludes that other properties (i.e. adsorption to organic carbon, half-life and water solubility) are important to investigate when assessing the transport of pharmaceuticals in undisturbed soils.

,

För att återföra näring från det urbana samhället sprids idag slam från svenska vattenreningsverk på åkermark. Slam har visats innehålla olika miljöstörande ämnen bland annat läkemedel, varvid spridning av slammet är omdebatterad och dess miljöpåverkan bör undersökas. Denna studie syftar till att undersöka transport av läkemedelsrester i ostörda jordar med varierande textur (styv lera, mellan lera och sand). Detta gjordes genom ett laboratorieexperiment där slam innehållande läkemedelsrester spreds på jordkolumner och bevattnades med artificiellt regnvatten. Experimentet undersökte transport av beta-blockerare (atenolol, metoprolol, propranolol och sotalol), antidepressiva (amitriptylin, citalopram, diazepam, fluoxetin, karbamazepin, lamotrigin, oxazepam, sertralin, venlafaxin och zolpidem) och antibiotika (azithromycin, ciprofloxacin, klaritromycin, norfloxacin, ofloxacin, roxithromycin, sulfametoxazol och trimetoprim). Jordar med högst lerinnehåll lakade mest både gällande relativ massa och koncentration för 9 av 12 läkemedel. Lakningen av substanserna (absolut massa) minskade i ordningen styv lera > mellan leran > sand. Karbamazepin, metoprolol och oxazepam lakade mest (absolut massa) medan trimetoprim, fluoxetin och citalopram lakade minst (absolut massa). Resultaten indikerar att marktexturen påverkar lakning då läkemedel transporteras genom makroporer. En korrelation mellan lakning och läkemedelssubstansernas fysiokemiska egenskaper visade att graden av hur hydrofobt en substans är ger signifikant negativ korrelation med lakning (p < 0.05, spearman korrelation). Dock är det viktigt att ta hänsyn till andra egenskaper så som adsorption till organiskt kol, halveringstid och vattenlöslighet för att kunna förutsäga transport av läkemedelsrester i mark.

Main title:Pharmaceuticals leaching from biosolids amended soils
Authors:von Hellens, Anastasia
Supervisor:Ahrens, Lutz
Examiner:Jarvis, Nicholas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Keywords:biosolids, pharmaceuticals, leaching, soil texture, correlation analysis, physiochemical properties
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4701
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4701
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Soil chemistry and physics
Pollution
Chemistry
Language:English
Deposited On:17 Aug 2015 10:42
Metadata Last Modified:17 Aug 2015 10:42

Repository Staff Only: item control page