Home About Browse Search
Svenska


Kylin, Madeleine, 2010. Angelica archangelica L. . First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Horticulture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
744kB

Abstract

Angelica archangelica (Garden angelica) is the only Medicinal and Aromatic Plant (MAP) with a Nordic origin. The plant can reach up to three meters when cultivated. Angelica archangelica is used as flavouring in additives, honey, beverage base, essential oils, fol-klore medicine and as ornamental for decorative purposes. Commercial cultivation is mainly focused on root production. Production countries are Poland, Netherland, France, Belgium, Switzerland, and former Czechoslovakia with an overall yearly world production of 1000 kg of essential oils. Compounds to be found in A.archangelica are bittering agents, essential oils, flavonoids, tanning agents, resins, silica, carbohydrates, coumarins, organic acids and terpenes. Essential oils derived from angelica root are composed of over 60 different constituents. β−phellandrene and α−pinene have the highest concentration in root oil but sabiene, myrcene, limonene, 3−carene and p−cymene are also found in large amounts.
In year 2000 the global market of herbal products was US$ 60 000 million. Developing countries are the main producer of MAP in the world, but the largest market is in devel-oped countries, especially Europe. Interests of locally produced MAPs are growing, and advantages of having a European production are many. A Scandinavian production could be possible, but also problematic, since facts differ greatly in studied literature. The purpose of this thesis was to write a literature study about A.archangelica, and let a forgotten plant be reintroduced in Scandinavia. There is definitely a great need of more research concerning A.archangelica. There is no ongoing commercial production of A.archangelica in Scandinavia, except on Iceland.

,

Angelica archangelica(kvanne) är den enda nyttoväxten med ett nordiskt ursprung. Växten kan bli upp till tre meter när den odlas. Angelica archangelica används som smakämne i mat− och spritindustrin, örtmedicin och även för dekorativa syften. Kommersiell odling är främst inriktad på rotproduktion. Odling finns i Polen, Holland, Frankrike, Belgium, Schweiz, och f.d. Tjeckoslovakien med en årlig världsproduktion av 1000 kg eterisk olja. Innehåll i A.archangelica är bitterämnen, eteriska oljor, flavonoider, garvämnen, harts, kiselsyra, kolhydrater, kumariner, organiska syror och terpener. Eteriska oljan från roten är sammansatt av över 60 olika komponenter. β−phellandren och α−pinen har högst koncentration i rotoljan, men sabinen, myrcen, limonen, 3−caren and p−cymenfinns också i höga koncentrationer.
År 2000 hade världens örtmedicinmarknad ett värde på US$ 60 000 miljoner. Utveck-lingsländer producerar den mesta MAPs i världen, medan den största marknaden finns i industriländer, främst Europa. Intresset för inhemskt producerade MAPs växer och det finns många fördelar med att ha en europeisk produktion. En skandinavisk produktion bör vara möjlig, men med många problem, eftersom fakta som undersökts har skiljt sig nämnvärt mellan varandra. Syftet med denna uppsats var att skriva en litteraturstudie om A.archangelica en glömd kulturväxt, att återintroduceras i Skandinavien. Det behövs mycket mera forskning angående A.archangelica. Det finns i dagsläget ingen kommersiell odling av A.archangelica i Skandinavien, förutom på Island.

Main title:Angelica archangelica L.
Authors:Kylin, Madeleine
Supervisor:Salomon, Björn
Examiner:Rumpunen, Kimmo
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Keywords:Angelica archangelica L., Angelica archangelica L., subsp. archangelica, Angelica archangelica L.,subsp. litoralis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-357
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-357
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:History
Plant propagation
Plant physiology and biochemistry
Plant physiology - Nutrition
Plant taxonomy and geography
Weeds and weed control
Language:English
Deposited On:06 Dec 2010 07:57
Metadata Last Modified:22 Apr 2012 08:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics