Home About Browse Search
Svenska


Janson, Sandra, 2010. Studie av antikroppssvaret hos kor vaccinerade mot bluetongue i svenska mjölkkobesättningar. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
294kB

Abstract

Bluetongue, en vektorburen infektionssjukdom som drabbar idisslare, har tidigare endast funnit i tropiska samt subtropiska delar av världen. Sedan ett drygt decennium tillbaka har denna bild förändrats och sjukdomen förekommer nu även längre norrut i Europa. Sverige fick sitt första konstaterade fall av infektion med bluetonguevirus, vilket var av serotyp 8 (BTV-8), i september 2008. En vaccinationskampanj i de södra delarna av landet inleddes snabbt med syftet att utrota denna epizootisjukdom från Sverige. Även i många andra EU-länder har man inlett en omfattande vaccination av mottagliga tamdjur med ett avdödat vaccin mot BTV-8. I detta examensarbete har antikroppssvaret efter vaccination hos mjölkkor i Sverige undersökts med en indirekt antikropps-ELISA för mjölkprov. Vaccinerade djur har provtagits vid olika tidpunkter efter vaccination. Ovaccinerade kor har också provtagits som en negativ kontroll. Provsvaren från de negativa kontrollerna låg alla samlade kring låga värden. Några av de vaccinerade djuren hade mycket låga antikroppsvärden, medan en del tankmjölksprov hade så höga värden att en eventuell naturlig infektion hos djuren kan misstänkas. Ingen generell nedåtgående trend vad gäller antikroppsnivån kunde ses som en funktion av förfluten tid efter vaccination. De höga cut off-värdena hos mjölkprovs-ELISA:n i studien kan ifrågasättas och ett nytt värde på 20 % förslås istället. Detta för att undvika att prover från vaccinerade djur felaktigt räknas som negativa avseende förekomst av antikroppar mot BTV-8.

,

Bluetongue is a vectorborne, infectious disease that affects ruminants. Before the last decade the disease appeared almost exclusively in tropical and subtropical parts of the world. But the situation has changed and nowadays bluetongue is a reality for ruminants in northern Europe too. In September 2008 Sweden got its first verified animal infected with bluetongue virus, serotype 8 (BTV-8). A vaccination campaign in the southern parts of the country started shortly after, in order to try to eradicate the disease. In this thesis, a study was made over the resulting antibody levels among vaccinated dairy cows in Sweden. An indirect antibody ELISA for milk was used. Unvaccinated cows were used as a negative control. The unvaccinated individuals all had low test values. Some of the vaccinated cows had very low antibody levels but others might be suspected to have undergone a natural infection with BTV-8, due to high test values for bulk milk. No declining trend in general, regarding the antibody levels, could be seen as a function of time elapsed after the vaccination date. The high cut off values recommended by the manufacturer of the ELISA can be questioned. The risk is that tests from vaccinated animals incorrectly are regarded as negative according to the presence of antibodies against BTV-8. A new cut off value of 20 % is suggested.

Main title:Studie av antikroppssvaret hos kor vaccinerade mot bluetongue i svenska mjölkkobesättningar
Authors:Janson, Sandra
Supervisor:Alenius, Stefan
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2010:1
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Bluetongue, Vaccination, Mjölkkor, Sverige
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-123
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-123
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:29 Jan 2010 12:19
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics