Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Anton and Furusköld, Marcus, 2015. Fuzzy risk assessment for construction projects : with focus on farm-based grain drying facilities. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

This study examines the economic risks of building a grain drying facility. Establishment of a grain drying facility is a construction with a high level of customized specific solutions. It hampers the quantification of the risks in the projects, since it makes it hard to gather historical data. The study is conducted in conjunction with Akronmaskiner AB, a Swedish company that manufactures and develops grain drying facilities which have had a strong demand for a study in the area.
In the study a model has been developed to create an assessment of the building process of a turnkey drying facility. Because of the lack of statistical data in this specific subject the study has been conducted with help of fuzzy theories. The fuzzy data is collected through a questionnaire which is set towards companies responsible for the construction of Akron’s drying facilities. The respondents have determined how long it takes to assemble the specific components of a drying facility. To test and verify the authentic of the study, the model has been tested against a previously installed drying facility, where the outcome between the model and the reality has been compared.
The study indicates that the model improves the predictability of the costs of building a grain drying facility. Thereby the risks related to the assembly process can be captured and the uncertainties of the projects lowered which by better management of the risks are possible to reduce. The thesis also leaves a smaller analysis of the risks in these projects and how they should be handled and decreased which would be beneficial for all stakeholders in the market. During the study´s survey, the main risks around the building process of a drying facility are quantified and it shows that largest costs in the process are related to the building shell and conveyors.

,

Uppsatsen handlar om de ekonomiska riskerna som uppkommer vid byggnation av torkanläggningar.. Varje byggnationsprojekt är unikt vilket gäller vid byggnationer av torkanläggningar. På grund av bristande statistik kring monteringsprocessen av dessa anläggningar är det svårt att kvantifiera riskerna och att dra lärdomar från tidigare projekt. Tidigare studier inom risk management har visat att det är vikigt att kunna kvatifiera risker för att fatta strategiskt bra beslut. Det har även Akronmaskiner AB upptäckt och därför efterfrågade de den här undersökningen.
Studien har använt sig av så kallad fuzzy theory vilket innebär att kunskaper om riskerna har inhämtats med hjälp av experters bedömningar. I undersökningen har data för simuleringen insamlats med hjälp av en enkät till de bolag som Akron anlitar för att montera anläggningar i det aktuella geografiska området. För att testa den modell som har utvecklats under studiens gång, och på så sätt öka modellens äkthet har en Case-studie genomförts. Caset är baserat på en tidigare monterad torkanläggning som Akron tillsammans med sina underleverantörer har monterat och driftsatt. Under avsnittet analys diskuteras hur och på vilket sätt som den ökade kundskapen inom detta specika område kan användas på bästa vis. Studien analyserar även de marknadseffekter som uppkommer genom en bättre risk estimering av byggnationsprocessen av torkanläggningar.
Modellen ökar möjligheterna att förutsäga kostnaderna och riskerna förknippat med byggnation av torkanläggningar. Genom detta minskar osäkerheten i projekten och vår förhoppning är att den ökade informationen ska ge bättre riskhantering på projektnivå. Modellen innehåller dock fortfarande osäkerhet. Genom att kartlägga tidsåtgången för monteringen av de olika delarna av torkanläggningen samt genom att dela in anläggningen i fler delar så skulle precisionen kunna förbättras. Den nya kunskapen kommer förhoppningsvis att tillåta att projektledningarna kan fatta bättre riskhanteringsbeslut, skriva mer effektiva kontrakt och på lite längre sikt minska riskpremien i marknaden för torkanläggningar.

Main title:Fuzzy risk assessment for construction projects
Subtitle:with focus on farm-based grain drying facilities
Authors:Eriksson, Anton and Furusköld, Marcus
Supervisor:Di Corato, Luca
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:936
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:construction project, fuzzy theory, grain drying facility, risk assessment, risk management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4580
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4580
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:07 Jul 2015 10:18
Metadata Last Modified:07 Jul 2015 10:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics