Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Sara and Dahlin, Pernilla and Marcopoulos, Julia, 2015. En historias dolda kraft : en fallstudie på Saltå Kvarn om storytelling och varumärkesuppbyggnad i sociala medier. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
674kB

Abstract

På en marknad där välutvecklad teknik och kunskap inte längre fungerar som ett konkurrensmedel är det svårt för företag att skapa och tillhandahålla en unik produkt. Med ett starkt varumärke kan företag differentiera sig från andra aktörer med liknande produkter. Ett sätt att bygga upp varumärket är att använda marknadsföringsstrategin storytelling. Storytelling handlar om att berätta känsloladdadade historier som berör människor. När företag använder storytelling kan ett mervärde skapas då företagets värderingar förmedlas genom historieberättande. Genom att kommunicera med hjälp av storytelling kan företag skapa en emotionell kontakt med konsumenter och företaget blir unikt – trots att dess produkter eller tjänster inte är det. I denna studie har storytelling granskats på sociala medier. I samma takt som användandet av sociala medier har blivit en självklar del i många människors vardagliga liv har även företag insett potentialen med sociala medier. Dessa har blivit en viktig kommunikationskanal som öppnar upp för snabbare och närmare kontakt med företagets intressenter.
Då storytelling handlar om att berätta känsloladdade historier medför detta en risk att historien feltolkas. Medielandskapet präglas av dynamik och snabbhet vilket gör att information får en hastig spridning. Problematik uppstår således då storytelling och sociala medier kopplas samman. Denna studie syftar till att undersöka hur storytelling kan användas på sociala medier för att bygga upp ett företags varumärke.
Studien har en kvalitativ ansats och utförs i form av en fallstudie på Saltå Kvarn som är ett förädlingsföretag inom livsmedelsindustrin beläget i Järna, söder om Stockholm. Saltå Kvarn har sedan år 2008 använt sociala medier som sin främsta kommunikationskanal för storytelling. Uppsatsens empiriska material tillhandahålls från två intervjuer och en netnografisk studie av fallföretagets Facebooksida och Instagramkonto under en period omfattande 89 dagar.
Det finns specifika villkor för användning av storytelling på sociala medier. Studien visar att de främsta villkoren är kontinuerligt engagemang och aktivt deltagande från företaget. För att undersöka väsentliga faktorer vid varumärkesuppbyggnad har Aakers (2002) modell för varumärkesidentitet använts. Studien visar att produktattribut och organisationattribut är de viktigaste byggstenarna vid varumärkesuppbyggnad.

,

Throughout history, humans have been facinated by stories. Recent research shows that stories remain important as they activate both the logical and creative sides of the brain and therefore we tend to remember stories well. The corporate world has begun to understand this fact and that is how storytelling was born. We have chosen to examine how the food business company Saltå Kvarn uses storytelling in social media to build their brand. Furthermore we examine what terms that exist when using storytelling in social media and what problems that arise with the using of the strategy.
This paper starts with background information, a problematization of the subject matter, a presentation of the purpose of the study and the questions we seek to answer with it. The paper continues with chapters on theory, methodology and empiricial findings. Lastly we analyse and discuss our findings and present our conclusions.
Saltå Kvarn’s main focus as we can tell from this study lies in showing of their products and organization. Our findings show that Saltå Kvarn is a company that uses storytelling in social media in a very active way. We have found that activeness also is one of the most important terms for the using of storytelling in social media. By being active we believe that the company can both prevent a lot of criticism from arising aswell as it eases the management of it.

Main title:En historias dolda kraft
Subtitle:en fallstudie på Saltå Kvarn om storytelling och varumärkesuppbyggnad i sociala medier
Authors:Andersson, Sara and Dahlin, Pernilla and Marcopoulos, Julia
Supervisor:Gaddefors, Johan and Roos, Annie
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:928
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:storytelling, sociala medier, kommunikation, varumärke, varumärkesuppbyggnad, varumärkesidentitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4540
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4540
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:30 Jun 2015 14:44
Metadata Last Modified:30 Jun 2015 14:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics