Home About Browse Search
Svenska


Nolby, Pernille, 2010. En jämförande studie mellan kreatininkoncentration i serum och GFR mätt med scintigrafi hos hund med misstänkt kronisk njursjukdom . Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF (En jämförande studie mellan kreatininkoncentration i serum och GFR mätt med scintigrafi hos hund med misstänkt kronisk njursjukdom )
876kB

Abstract

Both serum creatinine and measuring GFR can be used to evaluate renal function in dogs suspected to have chronic kidney disease (CKD). Although high creatinine levels usually indicate renal disease, normal creatinine levels can be present in dogs with decreased renal filtration. Measuring GFR is generally believed to be the most accurate way of detecting decreased renal filtration and scintigraphy GFR using 99mTc-DTPA has been found to correlate well with the ‘gold standard’ inulin clearance method.
When measuring GFR by scintigraphy, 99mTc-DTPA is injected intravenously and radioactive decay of technetium gives rise to gamma radiation, which is registered by a gamma camera. Pictures and curves of radioactivity in the kidneys are generated by means of a computer program. Calculation of GFR can be performed by two methods; by the integral method, where GFR is presented as ml/kg/min and the plasma method, where GFR is presented as ml/L/min.
In this study, the GFR measured by scintigraphy was compared with the serum creatinine concentration in 23 dogs with suspected CKD. GFR was calculated with integral and plasma methods by a radiologist and a veterinary student.
The results confirmed that a normal creatinine value does not necessarily indicate normal filtration by the kidneys. In addition, the study illustrated that dogs with moderate to severe decreased kidney function could have a normal concentration of serum creatinine and that the creatinine value among these dogs showed no tendency of being high within the reference value. The study also showed the advantage of measuring one kidney’s function at a time, which is possible only by GFR scintigraphy.

SAMMANFATTNING
Vid misstanke om kronisk njursjukdom på hund kan både kreatininkoncentration i serum och GFR mätas. Ett kreatininvärde som överstiger det övre referensvärdet tyder vanligen på en nedsatt njurfunktion, men hos hundar med nedsatt filtration kan även en normal kreatininkoncentration ses. Mätning av njurarnas glomerulära filtrationshastighet (GFR) anses vara den bästa metoden för kontroll av njurfunktionen hos hund och mätning av GFR genom scintigrafi med 99mTc-DTPA har visat sig korrelera väl med ’the gold standard method’ för GFR-mätning; renal clearance av inulin.
Vid mätning av GFR genom scintigrafi injiceras 99mTc-DTPA intravenöst i hunden. Genom radioaktivt sönderfall av 99mTc uppstår gammastrålar som fångas upp med en gammakamera. Via ett dataprogram erhålls bilder och kurvor som visar njurens upptag av radioaktivitet. För beräkning av GFR används två olika metoder; integralmetoden, där GFR-värden erhålls i ml/kg/min och plasmametoden, där GFR-värden erhålls i ml/L/min.
I den här studien jämfördes GFR-värden erhållna från scintigrafi med kreatininvärden i serum hos 23 hundar med misstänkt kronisk njursjukdom. GFR beräknades med både integral- och plasmametoden av en radiolog och en veterinärstudent.
Resultaten bekräftade att ett normalt kreatininvärde i serum inte behöver betyda att njurfiltrationen är normal. Dessutom noterades att hundar med måttligt till kraftigt nedsatt njurfiltration kan ha normalt kreatininvärde i serum. Det sågs ingen tendens till att kreatininvärdet hos dessa hundar låg i det övre referensområdet. Studien visade också fördelen med att kunna studera funktionen i vardera njuren för sig – något som är möjligt endast med scintigrafi.

Main title:En jämförande studie mellan kreatininkoncentration i serum och GFR mätt med scintigrafi hos hund med misstänkt kronisk njursjukdom
Authors:Nolby, Pernille
Supervisor:Ley, Charles and Jones, Bernt and Pelander, Lena
Examiner:Emanuelson, Ulf
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2010:1
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:gfr, kreatinin, njursjukdom, scintigrafi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-121
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-121
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:29 Jan 2010 11:36
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics