Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Anna and Waltin Eriksson, Therese, 2015. Framgångsrik miljöledning : en studie om den interna kommunikationens roll i förvaltningen av ISO 14001. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
730kB

Abstract

Bakgrunden till denna uppsats grundar sig i att det finns en utbredd litteratur kring implementeringen av miljöledningssystem i organisationer. Däremot finns det färre studier om hur miljöledningssystem bör förvaltas kontinuerligt efter att systemet har implementerats. Författarna har identifierat den interna kommunikationens roll som viktig i förvaltningen av ett miljöledningssystem, i detta fall ISO 14001. Mot bakgrund av att intern kommunikation är en viktig beståndsdel i arbetet med ISO 14001 ansågs det av författarna relevant att titta djupare på hur den interna kommunikationen kring miljöarbetet fungerar inom en decentraliserad organisation.
Uppsatsens syfte är att undersöka och identifiera viktiga faktorer som påverkar intern kommunikation inom en organisations miljöarbete. Genom att identifiera dessa faktorer är målet att öka förståelsen för hur organisationer kan förbättra sin interna miljökommunikation och således sitt miljöarbete.
Forskningsmetoden för studien är kvalitativ med en induktiv ansats, det vill säga att genom att titta på ett specifikt fall kunna se generella mönster som sedan kan återfinnas i litteraturen. Forskningsdesignen utgörs av en fallstudie som riktas mot huvudkontor samt tre separata enheter inom samma fallföretag, glassgrossisten Varsego Sverige AB. Företaget är certifierat enligt ISO 14001 och har lokala kontor över hela landet. Därför var det intressant att titta på hur kommunikationen fungerar i en decentraliserad organisation där samtliga enheter ska uppnå de krav som ISO 14001-certifieringen ställer. Datainsamlingen gjordes genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med miljöchefen för Varsego, miljöansvariga på tre olika enheter samt två medarbetare på en enhet.
En litteraturstudie om förvaltning av miljöledningssystem samt intern kommunikation gjordes och presenteras i kapitel 3 Med underlag av litteraturgenomgången togs sedan en syntes av teorin om miljöledning och intern kommunikation fram där fyra nyckelfaktorer för en framgångsrik intern miljökommunikation presenteras. Faktorerna är: Administration och organisation, ledning, motivation och organisationskultur. I uppsatsens empirikapitel presenteras intervjusvaren och efterföljs av analys och diskussion där intervjusvaren jämförs med de litterära fynd som presenterats i litteraturgenomgången. Utifrån analys och diskussion illustreras i en modell de olika framgångsfaktorernas förhållande till en framgångsrik intern miljökommunikation, faktorer som sedan kopplas till en organisations miljöprestationer.
Slutsaterna visar på att de fyra avgörande faktorerna som identifierades i teorin också till stor del återfanns i empirin. Administration och organisation samt ledning är kopplade till struktur, medan motivation och organisationskultur istället är kopplade till beteende. Dessa strukturella och beteendemässiga faktorer samspelar och påverkar både hur väl organisationens interna miljökommunikation och generella miljöprestationer fungerar.

,

This essay strives to examine and identify important factors that affect the internal communication within an organization's environmental managemant. By identifying these factors, the authors hope to contribute to the understanding of how organizations can improve their internal environmental communication and thus their environmental efforts.
In order to create an in-depth understanding of the internal communication process in a decentralized organization, the research followed a qualitative methodology with an inductive approach. A case study was conducted on Varsego Sverige AB, an ISO 14001 certified company that distributes ice cream, based on interviews at four different units.
The theoretical framework shows that there are four key factors that affect the internal environmental communication within a decentralised organization that is certified by ISO 14001. The four identified factors are: administration and organization, management, motivation and organization culture. The empricial findings show that these four key factors hold practical implications for a decentralized organization such as Varsego Sverige AB in succeeding with their internal environmental communication.
These results can contribute to further research of the maintenance of ISO 14001, as well as offering a deeper understanding of the present management of internal environmental communication in Varsego Sverige AB.
Though some caution is warranted in drawing general conclusions from a limited case study that only considers a few units of a single firm, the study identifies key organizational factors involved in the success of the internal environmental communication process.

Main title:Framgångsrik miljöledning
Subtitle:en studie om den interna kommunikationens roll i förvaltningen av ISO 14001
Authors:Larsson, Anna and Waltin Eriksson, Therese
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:933
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Miljöledning, ISO 14001, intern kommunikation, administration, organisation, ledarskap, motivation, organisationskultur, grossist, miljökommunikation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4564
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4564
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2015 12:52
Metadata Last Modified:06 Jul 2015 12:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics