Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Karin, 2015. En ogräsfri växtföljd : hur en grönsaksväxtföljd med fokus på minskad ogräsförekomst kan planeras med hjälp av ett planeringsverktyg. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
734kB

Abstract

Växtföljd är en av de viktigaste förebyggande åtgärderna mot ogräs och växtskyddsproblem och är en grundpelare i alla långsiktiga odlingssystem med frilandsgrönsaker. Växtföljdens positiva effekter består av minskad ogräsförekomst, begränsning av växtskyddsproblem, förbättrad växtnäringsbalans samt ökad mullhalt och förbättrad markstruktur. Syftet med det här arbetet är att bidra med kunskap om hur ett planeringsverktyg till en växtföljd kan användas samt hur en grönsaksväxtföljd kan planeras för att minska ogräsförekomsten. Odlingsföretaget Hornudden används som fallstudie när ett förslag på en grönsaksväxtföljd med fokus på att minska ogräsförekomsten planeras med hjälp av ett etablerat planeringsverktyg. Resultatet av planeringen är ett förslag på en sjuårig växtföljd: år 1 gröngödsling (gul sötväppling+rödklöver), år 2 gröngödsling (gul sötväppling+rödklöver), år 3 broccolo/grönkål/vitkål, år 4 sallat, år 5 gröngödsling (bovete+havre), år 6 pumpa/squash, år 7 färskpotatis/rajgräs. Slutsatserna är att en variation av ettåriga och fleråriga kulturer som har snabb etableringshastighet och som utvecklar stora ovanjordiska växtdelar bör inkluderas i en växtföljd för att minska ogräsförekomsten i en grönsaksodling.

,

Crop rotation is one of the most important preventive methods in weed and pest management and is considered a fundamental part of all long-term field vegetable cropping systems. The positive effects of crop rotation include weed suppression, pest management, improved nutrition balance, increased soil organic matter and improved soil structure.
The aim of this paper is to contribute with knowledge of how a crop rotation planning tool can be used and also how a vegetable crop rotation can be planned to reduce the weed occurrence. The growing business Hornudden is used as a case study when a suggestion of a vegetable crop rotation with a focal point on weed suppression is being planned with the assistance of an established planning tool.
The result of the planning is a suggestion of a seven year crop rotation: year 1 green manure (yellow clover/red clover), year 2 green manure (yellow clover/red clover), year 3 romanesco/kale/white cabbage, year 4 lettuce, year 5 green manure (buckwheat/oat), year 6 pumpkin/summer squash, year 7 new potatoes/ryegrass.
The conclusions are that a variation of annual and perennial cultures that grow rapidly and that develop a large foliage should be included in a crop rotation to reduce the weed occurrence in a vegetable cultivation.

Main title:En ogräsfri växtföljd
Subtitle:hur en grönsaksväxtföljd med fokus på minskad ogräsförekomst kan planeras med hjälp av ett planeringsverktyg
Authors:Nilsson, Karin
Supervisor:Karlén, Helena
Examiner:Svensson, Sven-Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:växtföljd, Hornudden, grönsaksodling, planering, planeringsverktyg, ogräsförekomst
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4495
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4495
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant physiology - Growth and development
Technology
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: Trädgårdsvetenskap
Deposited On:23 Jun 2015 11:13
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics