Home About Browse Search
Svenska


Matsson, Kajsa, 2015. The impact of the EU Timber Regulation on the Bosnia and Herzegovinian export of processed wood. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Illegal logging and its related trade is of great concern around the world. The European Union Timber Regulation (EUTR) is a regulatory approach by the EU to prevent illegal timber and timber products to be placed on the European Union inner market. This means the regulation affects both actors in the member countries as well as the actors exporting timber and timber products to the EU from non EU member countries. This study aims to study the implementation process of the EUTR in Bosnia and Herzegovina (B-H), and its preconditions. Institutional theory is used to understand and explain how the EUTR affects B-H organisations’ business environment, and how the organisations choose to respond to the EUTR. Methodologically, the study is based on qualitative interviews with representatives from the B-H exporting industry of processed wood products, authorities and research institutions.

The pressure from the EUTR is realised in B-H on different governmental levels, and there is no responsible authority chosen for the implementation. However, the knowledge of the EUTR is somewhat spread among the respondents, and is expected increasing with time. The respondents’ perception of the EUTR is overall positive, and the EUTR is believed to reduce illegal activities related to forest trade in the region in the future. The lack of human and monetary resources together with an unfair market competition from organisations using illegal wood reduce the legal organisations’ capacity to implement the EUTR. So far, respondents from the authorities and the research institution has responded to the EUTR for example by arranging seminars aiming to spread the knowledge of the EUTR, and more organisations are starting to respond the institutional pressure from the EUTR.

The implementation of the EUTR is hampered by a complicated administration and a lack of funding and knowledge. There is however a positive attitude towards the regulation among the respondents, as they are taking the issue seriously, and believe the EUTR will contribute to a reduction of illegal activities in the future.

,

Illegal avverkning och handel är av stor vikt runt om i världen. European Union Timber Regulation (EUTR), EU:s förordning om timmer, är en förordning med syfte att förhindra illegalt timmer och produkter från illegalt timmer att placeras på den EUs inre marknad. Det innebär att förordningen påverkar både medlemsländerna i EU och icke EU-länder som exporterar timmer och produkter från timmer till ett EU-land. Den här studien syftar till att studera den pågående implementeringsprocessen av EUTR i Bosnien och Herzegovina (B-H) och förutsättningarna för detta. Institutionell teori används för att förstå och förklara hur EUTR påverkar organisationers företagsklimat och hur organisationerna väljer att reagera på EUTR. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med representanter från den bosniska exportindustrin av träprodukter, myndigheter och forskningsinstitutioner.

Resultatet visar att EUTR realiseras i B-H på olika styrande nivåer och det finns just nu ingen myndighet som är ansvarig för implementeringen av EUTR. Kunskapen om EUTR är däremot relativt utspridd bland respondenterna i studien, och förväntas öka med tiden. Respondenternas uppfattning av EUTR är positiv och förordningen anses kunna bidra till en minskad illegal aktivitet relaterad till skogsindustrin i landet. Bristen på kompetent arbetskraft och finanser tillsammans med en osund marknadskonkurrens från företag som använder illegalt virke minskar de legala företagens förmåga att implementera EUTR. Hittills har respondenterna från myndigheter och forskningsinstitut svarat på pressen från EUTR genom att arrangera seminarier som ska sprida kunskaperna om förordningen och allt fler organisationer börjar svara på den institutionella pressen från EUTR.

Implementeringen av EUTR hämmas av en komplicerad administration och brister i finansiering och kunskap inom ämnet. Det finns ändå en positiv syn på EUTR bland respondenterna, då många tar frågan på stort allvar och tror att EUTR kommer bidra till att minska användningen av illegala metoder i framtiden.

Main title:The impact of the EU Timber Regulation on the Bosnia and Herzegovinian export of processed wood
Authors:Matsson, Kajsa
Supervisor:Holmgren, Sara
Examiner:Roos, Anders
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:157
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:EU, EUTR, European Union Timber Regulation, Bosnia and Herzegovina, illegal logging, institutions, policy, export, illegal avverkning, institutioner, policy, export
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4494
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4494
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Forestry production
Language:English
Deposited On:23 Jun 2015 11:00
Metadata Last Modified:23 Jun 2015 11:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics