Home About Browse Search
Svenska


Larsson Herrera, Sebastian, 2015. Phytophthora ssp. som skadegörare på vedartat material i svenska park- och naturområden : introduktion, symptom och integrerad bekämpning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Ett ökande problem inom Europa och Sverige är invasiva skadegörare på vedartad material av släktet Phytophthora. Dessa introducerade patogener har samevolverat med värdväxter i sin ursprungliga miljö. När dessa skadegörare sprids i andra ekosystem kan de orsaka ett epidemiskt
sjukdomsförlopp på flertalet olika växter i sin nya miljö. Phytophthora alni subsp. uniformis är en typisk sådan skadegörare, vars geografiska ursprung är oklart men troligtvis är den en hybrid mellan två arter av Phytophthora som med hjälp av plantskolehandeln möts. Denna patogen har orsakat stor skada på vattennära alar i södra Sverige, och får idag anses vara etablerad. Den
bristfälliga information som finns i Sverige pekar på det finns ett antal olika Phytophthora-arter som orsakar stora skador på våra ekosystem. I detta arbete ges en generell introduktion till släktet Phytophthora, dess unika egenskaper som skadegörare samt vilka olika arter som förekommer i Sverige. Vidare behandlas problematiken kring hur karantänskadegörare skall hanteras och när man bör rapportera till Jordbruksverket. I diskussionsdelen görs en ansats till att utröna hur insatser kan/bör utformas och implementeras i park- och naturverksamhet. Viktigt är att
inse att detta inte är en skadegörare man enkelt kan bekämpa och bli av med. Istället bör man sikt etablera sådana insatser att introducerings- och spridningsrisk samt genomslagskraft av Phytophthora-arter förblir så små som möjligt för park- och naturområdens ekosystem.

,

An increasing problem in Europe and Sweden (damaging woody material) is invasive pathogens of the genus Phytophthora. These introduced pathogens have co-evolved with host plants in their original environment. This means that when these pathogens are spread in other ecosystems they can cause damage on an epidemic scale in their new environment. A characteristic such pathogen is Phytophthora alni subsp. uniformis, which has an unknown geographic background
but probably is a hybrid between two Phytophthora species that has met through the trade within plant nurseries. This pathogen should be considered to be established in Sweden and is causing extensive damage on riparian Alders in the southern parts. A general introduction to the genus Phytophthora, its unique traits as pathogen and the species known to exist in Sweden is given within this thesis. This thesis also considers the problematic aspects of how quarantine pathogens within this genus are treated and when to report to the Swedish Agricultural Board. In the discussion efforts that can be implemented in parks and natural environment are suggested.
It is important to realize that pathogens like Phytophthora are hard to eradicate. The aims should be to on a long term basis implement such efforts that introduction, spread and impact of Phytophthora is minimized in ecosystems of parks and natural environments.

Main title:Phytophthora ssp. som skadegörare på vedartat material i svenska park- och naturområden
Subtitle:introduktion, symptom och integrerad bekämpning
Authors:Larsson Herrera, Sebastian
Supervisor:Sandskär, Boel
Examiner:Liljeroth, Erland
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Phytophthora, karantänskadegörare, integrerad bekämpning, spridningsmekanismer, algsvamp, park, natur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4488
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4488
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Plant diseases
Language:Swedish
Deposited On:22 Jun 2015 15:47
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics