Home About Browse Search
Svenska


Pökelmann, Mette, 2015. Plötsliga dödsfall under travlopp i Sverige 2000-2014. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
493kB

Abstract

Organisationen Svensk Travsport driver ett omfattande arbete för att öka hästvälfärden i Sverige. Som en del av det stora välfärdsarbetet har även problematik kring hästar som dör under tävling lyfts fram. För att kunna förstå orsakerna till dödsfallen och förebygga dem, är det av största vikt att göra en uppföljning, kartläggning och analys av fallen.

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för varför dessa plötsliga dödsfall inträffar, samt att undersöka om det är möjligt att förebygga dem. Studien har omfattat de 64 hästar som omkommit under travtävlingar åren 2000-2014 i Sverige.

Svensk Travsport har samlat in information om dödsfallen under en lång period, och har ett avtal med Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, om obduktion av varje enskilt fall. Hästar som dödsstörtat under en travdag i Sverige har obducerats och rapporterna har sedan funnits sparade på Svensk Travsport. Utöver obduktionrapporten har Svensk Travsports egna databas Sportsystemet använts för att hitta mer information om den förolyckade hästen och de rådande förhållandena under den specifika dagen.

Resultatet visar att det i medeltal omkommer 4,3 hästar i travsporten i Sverige årligen. Utslaget per 1 000 starter är siffran låg, med ett utfall på 0,05 år 2014.

Resultatet av denna studie visar att den oftast förekommande patologanatomiska diagnosen är akut cirkulationssvikt (22 av 64) eller akut lungblödning (13 av 64), åtta av 64 visar båda patologanatomiska diagnoserna. Spontant nämns ofta i folkmun att hästarna dör i ”brustna blodkärl” dvs. kärlrupturer, men det har endast varit fallet i åtta av 64 fall. Även en mycket liten andel av dödsorsakerna utgörs av skador efter olyckor, vilket tyder på att travsporten i Sverige bedrivs på ett säkert sätt.

Studien har inte kunnat visa samband mellan dödsstörtning och långa transportsträckor till tävlingar, skillnader i tävlingsförhållanden, årstider eller tävlingsbanor som inte speglat sportens normalläge.

När en häst dör vid travtävling finns anvisningar för hur veterinär och funktionärer ska agera. Utöver det behöver obducenten göra en tillräcklig undersökning av kroppen. Tyvärr förekommer brister i kommunikation och hantering av kropparna. Det finns därför ett behov av en standardiserad metod för hantering och undersökning av hästar som förolyckats under tävling. Detta för att information behöver samlas in från kroppen och tillsammans med bakteriologisk provtagning från varje enskilt fall sparas för vidare studier. Möjligheten att göra internationella jämförelser mellan förekomst och orsaker till dödsstörtning kan bidra till ytterligare värdefull kunskap om dessa lyckligtvis sällan förekommande händelser.

,

The Swedish Trotting Association has set animal welfare as one of the highest held issues. As a part of the major welfare work, race-associated sudden-deaths are paid attention in the development work for making horseracing a more ethically considered sport.

The aim of this study is to achieve a deeper understanding for why these sudden-deaths appear, and to investigate possibilities to prevent this kind of failure for the horses. This study has charted the 64 horses, lost in sudden-death in the Swedish racing-industry for the years 2000-2014.

The Swedish Trotting Association has sampled information about sudden-deaths for a long time, and has set an agreement with Swedish National Veterinary Institute about immediate postmortem examinations for every case. Every horse lost in a sudden-death in Standardbred and Cold-blooded trotting, during a race day in Sweden has been examined there. Findings are then reported to the Swedish Trotting Association and confidentially kept there. The database ‘Sportsystemet’ has been used to find more information about the lost horses and the circumstances for the specific day the horse died.

The result is an average of 4.3 horses dying a sudden death in Sweden yearly. In the year 2014 five horses died, which give the number of 0.05 cases in 1,000 starts.

The result of this study is that most horses are lost in cardiac failure (22 of 64) or pulmonary hemorrhage (13 of 64), eight of 64 are showing both cardiac failure and pulmonary hemorrhage. The most common cause of death people think about is vascular rupture, but those cases has shown to be much more rare, only eight of 64. Just a few horses have died in accidents, which show off the high security in the sport.

This study has not identified any connection between sudden equine death and long transportations to races, differences in racing conditions, seasons, or gender that does not reflect the overall demography in racing-industry in Sweden.

The conclusion of this study is that there is a need of a standardized protocol for post mortem examinations in sudden death in equine. There are some difficulties today with communication and handling of the bodies, which may cause incomplete data. This because all possible information from the dead body needs to be reported and histopathological samples needs to be taken in every case to help further studies. The possibility to compare sudden deaths across the world may be the key to knowledge in these rarely occurring cases.

Main title:Plötsliga dödsfall under travlopp i Sverige 2000-2014
Authors:Pökelmann, Mette
Supervisor:Hedenström, Ulf and Sandberg, Agneta
Examiner:Dalin, Göran
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K44
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:travhäst, tävling, dödsstörtning, död, sudden-death, equine, racing, standardbred
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4469
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4469
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:16 Jun 2015 10:37
Metadata Last Modified:16 Jun 2015 10:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics