Home About Browse Search
Svenska


Hultman, Annika, 2015. Kaninomvårdnad vid akut- och intensivvård samt smärtutvärdering. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
417kB

Abstract

Syftet med den här litteraturstudien var att ta reda på och förse djursjukvården med information kring akut- och intensivvård inriktad mot omvårdnad samt smärtutvärdering på kanin, för att på så sätt försöka höja standarden på kaninsjukvården. Kaniner som bytesdjur försöker dölja smärta och sjukdom, något som gör att de kan vara kritiskt sjuka innan det upptäcks och det kan då vara svårt att bedöma hur sjuka eller smärtpåverkade de är. Samtidigt är kaniner extremt lättstressade och det är mycket viktigt att hela tiden hålla dem i en miljö och hantera dem på ett sätt som inte är stressande för dem. En första bedömning av kaniner innebär att ta reda på hur sjuka de är, parametrar att utvärdera är bland annat andning, cirkulation, temperatur och mental status. För kritiskt sjuka kaniner kan stabiliserande åtgärder vara nödvändiga innan en noggrannare undersökning kan äga rum. Konstateras ett hjärtstillestånd ska fria luftvägar, ventilering och hjärtmassage omgående ges. Vid chock ska vätsketerapi sättas in och kaninen värmas upp. Vid dyspné ska kaninen ges syretillskott. För att utvärdera smärta hos en kanin studeras kaninens beteende. En smärtpåverkad kanin brukar vanligtvis äta lite eller inget alls, bli inaktiv och sitta ihopkurad. Även aggressioner kan uppvisas precis som nedstämdhet eller rastlöshet och kaninen kan putsa pälsen mer eller mindre än den brukar och bete sig på ett sätt den normalt inte gör. Det är viktigt att en kanin äter kontinuerligt för att inte få problem med magtarmkanalen, en inneliggande kanin kan ofta behöva matas med antingen spruta eller nässvalgssond.

,

The aim of this literature study was to search out and present information about pain assessment and nursing in emergency and critical care of the rabbit. The goal was to achieve a higher standard of nursing care for the rabbits. As a prey species the rabbit hide illness and pain, and the owner may not notice the illness before it is critical. The nature of the rabbit makes it even hard to recognize and evaluate pain. Rabbits are also extremely easily stressed and it is crucial to hospitalize and handle them in manner that keeps them calm and relaxed. A first assessment of the rabbit includes determining how unwell the rabbit is. Parameters such as respiratory, circulatory, temperature and mental status can be evaluated. When the rabbit is critically ill, it will need stabilization before a more accurate investigation can take place. If the rabbit suffers from cardiac arrest free airways have to be obtained and ventilation and cardiac massage started immediately. If the rabbit present shock, fluid therapy and rewarming should take place. Oxygen should be provided if the rabbit suffers from dyspnéa. To assess pain in a rabbit, its behaviour is to be observed. A pain affected rabbit often eats little or nothing, seems inactive and sits in a hunched position. Aggression, depression and restlessness can also be seen. The rabbit may even groom the fur more or less than it usually does and just not appear normal. It is important for a rabbit to eat frequently, in other case problems with the GI tract may appear. A hospitalized rabbit may need to be fed by either a syringe or a nasogastric tube.

Main title:Kaninomvårdnad vid akut- och intensivvård samt smärtutvärdering
Authors:Hultman, Annika
Supervisor:Hammarberg, Ann
Examiner:Nyman, Görel
Series:Kandidatarbete inom djursjukskötare kandidatprogram / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2015:4
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:kanin, omvårdnad, akutvård, intensivvård, smärtbeteende, smärtutvärdering, stress, rabbit, nursing, emergency care, critical care, pain behavior, pain assessment, stress
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4462
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4462
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:15 Jun 2015 13:00
Metadata Last Modified:06 Jul 2015 11:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics