Home About Browse Search
Svenska


Winblad von Walter, Amanda, 2015. Inter-species embryo transfer in South American camelids. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
468kB

Abstract

Embryotransfer är en metod där ett embryo i tidigt stadium flyttas från en donator till ett mottagardjur som sedan bär dräktigheten till förlossning. Det innebär att donatorhonan kan donera flera embryon under en säsong då den vanligtvis endast skulle kunna producera en avkomma. Embryo transfer är således en metod för att snabba på det genetiska urvalet i en grupp djur. Bland de mycket ekonomiskt värdefulla alpackorna i Peru, där många av herdarna saknar alternativa inkomstkällor kan embryo transfer bidra till ett mer effektivt avelsarbete och i förlängningen en bättre levnadsstandard för alpackaherdarna och deras familjer. Studien beskriver ett experiment där ett protokoll för embryo transfer från alpacka till lama utförs under fältmässiga omständigheter på en forskningsstation i de peruanska Anderna. Forskningsstationen saknade rinnande vatten och fast elektricitet men var utrustad med fångstfållor och möjlighet att immobilisera djuren under proceduren. Experimentet pågick under två perioder under 2014, en under april med 48 försök och en under september med 20 försök. För att göra resultaten jämförbara eftersträvades att omständigheterna kring experimenten var så lika som möjligt, djur ur samma flock användes, hölls i samma område och proceduren utfördes av samma tekniker. Resultatet visar att embryo transfer går att utföra under de fältmässiga omständigheterna men att det finns en signifikant skillnad i hur lyckat försöket är beroende på om det utförs under djurens normala parningsperiod (januari till april) eller ej, främst beroende på alpackahonornas parningsvilllighet. En intressant observation är att lamorna i samma flock som deltog i ett parallelt experiment inte visade någon signifikant skillnad i parningsvillighet vid de olika tillfällena.

,

Embryo transfer is a method where an early stage embryo is transferred from a genetically valuable donor female to a surrogate mother that carries the pregnancy to term. This enables the donor female to donate several embryos during a period when she could normally only produce one offspring. The method has the capacity to speed up the genetic improvement in a group of animals. In rural Peru where many inhabitants lack an alternative source of income other than that which the alpacas generate, embryo transfer can potentially aid in the breeding of the economically important animals. The paper describes an experiment in which a method for embryo transfer is tested under simple conditions at a field station in the Peruvian Andes. The field laboratory lacked running water and electricity but was equipped with basic restraining pens and immobilization equipment. The method used is based on one which was previously found to be successful, but was simplified to fit the basic conditions. The experiment took place during two periods in 2014, the first one in April with forty-eight attempts and the other in September with twenty attempts at embryo transfer. Other than season, no factors were altered; the same procedure, the same animals, and the same operators were utilized. The result showed that it is indeed possible to perform embryo transfer under spartan conditions but that there is a significant difference in overall success rate depending on whether the experiment is performed within or out of the normal mating season of the alpacas (January to April), mainly due to lack of libido among the females. An interesting observation is that the llamas in the same herd in a parallel experiment did not show season variability in their willingness to mate.

Main title:Inter-species embryo transfer in South American camelids
Authors:Winblad von Walter, Amanda
Supervisor:Morrell, Jane
Examiner:Sjunnesson, Ylva
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:60
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Alpaca, Peru, llama, interspecies reproduction, Alpacka, lama, interspecies reproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4410
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4410
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Language:English
Deposited On:04 Jun 2015 11:01
Metadata Last Modified:04 Jun 2015 11:01

Repository Staff Only: item control page