Home About Browse Search
Svenska


Borglund, Anna, 2015. Topikal behandling med Oxalic® vid aurala plaque hos häst : en retrospektiv studie. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
962kB

Abstract

Denna retrospektiva studie har som syfte att utvärdera effekten av en lösning bestående av salpetersyra, kopparnitrat, zinknitrat och bindemedel (Oxalic®), vid behandling av aurala plaque hos häst. Studien ämnar också jämföra och diskutera detta nya behandlingsalternativ i relation till den i litteraturen enda tidigare beskrivna behandlingen mot sjukdomen, 5 % imiquimodkräm (Aldara®). Journaler för åtta hästar som blivit kliniskt diagnosticerade och behandlade mot aurala plaque på UDS Hästkliniken i Uppsala samt på Hästkliniken Täby mellan 2011 och 2013 låg till grund för insamling av data. Djurägarna till alla de åtta hästarna hade sökt sig till specialistdermatologmottagningen på grund av att deras häst uppvisade tecken på smärta/irritation till följd av sina aurala plaque, vilket visade sig som öron- och huvudskygghet och gav svårigheter i den vardagliga hanteringen av hästen. Behandlingarna följdes upp på nytt genom telefonsamtal med djurägarna 12 till 28 månader efter sista behandling. Behandlingen med den undersökta lösningen visade sig vara mycket effektiv, då samtliga hästar var lesionsfria efter 1-3 behandlingar. En häst hade vid uppföljning fått recidiv. Inga biverkningar tillstötte under behandlingstiden. Ingen statistisk skillnad i behandlingsresultat sågs mellan de två jämförda behandlingarna, men den undersökta lösningen (Oxalic®) hade signifikant färre biverkningar än Aldara®, vilket antyder att den kan vara ett bra behandlingsalternativ mot aurala plaque, som är både enkelt, effektivt och säkert. Mer omfattande studier behövs dock för att med större beviskraft kunna rekommendera behandlingen och utvärdera dess effekt.

,

This retrospective study aims to evaluate the effectiveness of a solution consisting of nitric acid, copper nitrate, zinc nitrate and binding agent (Oxalic®) in the treatment equine aural plaques. The study also aims to compare and discuss this novel treatment option in relation to the only treatment previously described in the literature, a 5 % imiquimod cream (Aldara®). Medical records from eight horses clinically diagnosed with and treated for aural plaques at UDS Hästkliniken, Uppsala and at Täby Hästklinik between 2011 and 2013, were the basis for data collection. The owners of all eight horses had sought care at the specialist dermatology department because their horse showed signs of discomfort/irritation as a symptom of aural plaques. The horses presented with ear and head shyness causing related problems in the everyday handling of the horse. The treatments were followed up via phone calls with the horse owners 12 to 28 months after the final treatment. The studied solution showed to be very effective; all horses were free of lesions after 1 – 3 treatments. One horse showed relapse of lesions at follow up. No side effects were observed during the treatment. No statistically significant differences in treatment success were noticed between the two treatment protocols when compared, but the evaluated solution (Oxalic®) gave significantly fewer side effects than Aldara®. This suggests that the novel treatment can serve as a good option in the treatment of aural plaques, being effective, simple and safe. However, more extensive studies are needed in order to further evaluate the effectiveness of the solution.

Main title:Topikal behandling med Oxalic® vid aurala plaque hos häst
Subtitle:en retrospektiv studie
Authors:Borglund, Anna
Supervisor:Bergvall, Kerstin
Examiner:Gustås, Pia
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:47
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:aurala plaque, öronplaque, papillomvirus, häst, Oxalic®, aural plaques, papillomavirus, horse, treatment
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4403
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4403
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:02 Jun 2015 15:35
Metadata Last Modified:22 Mar 2016 00:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics