Home About Browse Search
Svenska


Bylund, Simon, 2015. Algbiomassa som gödselmedel till gran och tall. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

För att växter ska växa bra krävs det en mix av olika näringsämnen där de två viktigaste näringsämnena normalt sett är kväve (N) och fosfor (P). Det är viktigt att mixen av olika näringsämnen passar växtens behov samt att näringsämnena är möjliga för växten att ta upp. Det får inte heller vara för mycket av ett näringsämne då detta kan leda till förgiftning. Denna studie är gjord med syfte att klargöra hur algbiomassa av grönalger i blandad mix fungerar som gödslingsmedel för små plantor av tall (Pinus sylvestris) och gran (Picea abies). Samt att hitta förklaringar över varför algerna påverkar plantornas tillväxt. Försöken genomfördes på 738 plantor varav hälften var tall- och andra hälften granplantor. 58 av dessa plantor fick ingen gödsel alls, 309 plantor gödslades med arGrowgödslingsmedel och 371 plantor gödslade med alggödslingsmedel. Försöket gjordes under sommaren 2014 och mätningar och datainsamlingar gjordes under försökets gång och efter försökets slut. Resultatet visar att både tallplantorna och granplantorna gödslade med alger växte betydligt mindre på höjden och hade en mindre diameter än plantorna gödslade med arGrow. Näringsanalyser tyder på att det begränsande näringsämnet var fosfor och inte i första hand kväve. Både granplantorna och tallplantorna gödslade med alger visades efter försökets slut innehålla höga halter av järn (Fe), zink (Zn) och aluminium (Al). De höga koncentrationer av metaller i algerna kan vara toxiska och hämma tillväxten.

,

If plants are supposed to grow well they need a good mix of different nutrition’s, where the two most important normally is nitrogen (N) and phosphorous (P). It is important that that the mix of different nutrition’s fits the need of the plant and it is possible for the plant to use the nutrition. An excess of a single nutrient can become toxic to the plants. The purpose of this study was to clarify how well green algae biomass worked as a fertiliser for seedlings of pine (Pinus sylverstris) and spruce (Picea abies). The study was performed on 738 plants where half was pine and the other half spruce. Fifty eight plants where not fertilized at all and 309 plants was fertilized with arGrow fertiliser and 371 plants where fertilized with algae biomass. The study was made during the summer of 2014 and data were collected during the course of the experiment and after the experiment was ended. The result showed, that both pine and spruce seedlings fertilised with algae, grew considerable less in height and had a smaller diameter than the seedlings fertilised with arGrow. The nutrient analysis indicates that the limited nutrient was phosphorus and not nitrogen. Both the pine and the spruce seedlings fertilised with algae also showed at the end of the study, high levels of iron (Fe), zinc (Zn) and aluminium (Al). These high levels could be toxic and inhibit the growth of the plants.

Main title:Algbiomassa som gödselmedel till gran och tall
Authors:Bylund, Simon
Supervisor:Gentili, Francesco
Examiner:Hallsby, Göran
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2015:8
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:alger, gran (Picea abies), gödselmedel, grönalger, plantskola, tall (Pinus sylvestris), algae, Norwegian spruce (Picea abies), fertilizer, green algae, plant nursery, Scots pine (Pinus sylvestris)
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4388
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4388
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:01 Jun 2015 10:36
Metadata Last Modified:01 Jun 2015 10:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics